«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 23

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Աշոտ Տիգրանյան,
Հայկազ Մարգարյան
«Հայաստանի քաղաքակրթական ինքնությունը քաղաքակրթական բախումների և երկխոսության համատեքստում»

Հակոբ Հակոբյան
Էջեր ֆիզիկայի ապագա դասագրքից (շփման ուժ)

Մեթոդական մշակումներ

Ով է առաջնորդը

Եթե ծաղրածուի դեր է, արդեն ծիծաղելի  չէ

Ուսումնական նյութեր

Անրի Բարբյուս
«Քնքշություն»


Վոլտեր
«Բաբելոնի արքայադուստրը»

Պաուլո Կոելիո
«Յոթ մահացու մեղքեր»

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

«Երբ բացում են դասագիրքը... և փակում սովորելու ցանկությունը»


ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Սելեստեն Ֆրենե
«Մանկավարժական ինվարիանտներ»

Մարիա Մոնտեսորի «Երեխայի տունը»

Հեգել
«Գիմնազիայի տնօրենի ճառեր»

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)


ԱՐՁԱԳԱՆՔ


Հակոբ Հակոբյան

Էջեր ֆիզիկայի ապագա դասագրքից

Շփման ուժ

ՈւսԲ 3. Բնության ուժերը

ՈւսՄ  Շփման ուժեր

Նպատակը՝

 1. Սովորել նոր ֆիզիկական մեծություններ սահմանել:
 2. Սովորել տրված նպատակին համապատասխան փորձ նախագծել:
 3. Սովորել փորձերի միջոցով երևույթը բնութագրող մեծությունների միջև առնչություններ հաստատել:
 4. Ծանոթանալ բնության մեջ գործող տարբեր տեսակի շփման ուժերի (դադարի, սահքի և գլորման) հետ:
 5. Փորձերի միջոցով պարզել թե այդ ուժերից յուրաքանչյուրը ինչի՞ց է կախված: Ստանալ այդ ուժերը հաշվելու համար բանաձևեր:
 6. Բացատրել շփման ուժերի առաջացման պատճառները:
 7. Պարզել թե ինչպե՞ս կարելի է մեծացնել կամ փոքրացնել շփման ուժերը:

Պետք է.
ա) իմանալ՝      

 1. Շփման ուժերը ազդում են երկու մարմինների հպման մակերևույթների վրա: Շփման ուժերը խանգարում են մարմինների իրար նկատմամբ շարժվելուն:
 2. Շփման ուժերը միշտ ուղղված են շփվող մակերևույթներին զուգահեռ և շարժման ուղղությանը (հնարավոր ուղղությանը ) հակառակ:
 3. Շփումը ուղեկցվում է շփվող մարմինների հետ կատարվող այլ փոփոխություններրով (մարմինների տաքացում, էլեկտրականացում և այն):
 4. Դադարի շփման ուժի առանձնահատկությունները, նրա որոշման բանաձևը:
 5. Սահքի շփման ուժի հատկությունները, նրա որոշման բանաձևը:
 6. Գլորման շփման ուժի հիմնական առանձնահատկությունը:
 7. Շ փման ուժի մեծացման և փոքրացման եղանակները.
  ա. շփվող մակերևույթների հղկում
  բ. մակերևույթների յուղում,
  գ. առանցկակալնելի կիրառում:

բ) կարողանալ    

 1. Փորձնական ճանապարհով ստանալ դադարի, սահքի և գլորման շփման ուժերի բանաձևերը:
 2. Չափել դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը, սահքի և գլորման շփման ուժերը:
 3. Գնահատել  ավտոմեքենայի  արգելակման  ճանապարհը և ժամանակը կախված նրա արագությունից:

Դաս 1.  Դադարի շփման ուժ
ՈւսԱռ 1.  Նախապատրաստական աշխատանք

1. Այս դասը շփման մասին է, մի երևույթ, որը ուղեկցում է մեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում` յուրաքանչյուր քայլափոխին: Այն դարձել է այնքան սովորական, որ հաճախ չենք էլ նկատում նրա գոյությունը: Շփման ուսումնասիրությամբ տարբեր ժամանակաշրջաններում զբաղվել են ամենահայտնի գիտնականները (Արիստոտել, Լեոնարդո դա Վինչի, Գալիլեյ, Նյուտոն, Էյլեր, Ջոուլ և այլն): Բայց այս երևույթին վերաբերվող բազմաթիվ հարցեր մինչև հիմա էլ մնում են անբացատրելի: Առօրյա կյանքի փորձից դու ինքդ էլ շատ բան կարող ես ասել շփման մասին: Բերված սխեման գծիր տետրում և լրացրու այն:

2.Ձևակերպիր Նյուտոնի երկրորդ օրենքը:

3. Բերված բանաձևերից ո՞րն է այդ օրենքի մաթեմատիկական ձևակերպումը.

4. Բերված պնդումներից ո՞րն է հակասում Նյուտոնի երկրորդ օրենքին:
ա. Երբ մարմնի վրա ազդում է միայն մեկ ուժ, ապա մարմինը անպայման կստանա արագացում, անկախ այն բանից այդ ուժը մեծ է, թե փոքր:
բ. Եթե մարմնի վրա ազդում է միայն մեկ ուժ, ապա մարմինը արագացում կստանա միայն այն դեպքում, երբ այդ ուժը մեծ է որոշակի արժեքից:
գ. Երբ մարմնի վրա ազդում են երկու ուժեր, ապա մարմինը արագացում չի ստանա , եթե այդ ուժերը մեծությամբ իրար հավասար են, ուղղված են նույն գծով և հակառակ ուղղություններով:

5. Ի՞նչ ես հասկանում, երբ ասում են.
ա. դադարի վիճակում գտնվող մարմինը  արագացում ստացավ,
բ. մարմինը շարժվում է առանց արագացման` a= 0:

6. Նկ. 1-ում պատկերված է սեղանի վրա դրված չորսուն, որի վրա ազդում է F=0.5Ն ուժ: Ուսուցչի այն հարցին, թե կշարժվի՞ արդյոք չորսուն, երկու աշակերտներ տվեցին տարբեր պատասխաններ:

I աշակերտ. Կշարժվի ազդող ուժի ցանկացած արժեքի դեպքում: Դա բխում է Նյուտոնի II-րդ օրենքից` : Քանի որF հավասար չէ 0, հետևաբար a հավասար չէ 0, և մարմինը կպոկվի տեղից:

II աշակերտ. Կախված ուժի մեծությունից կարող է շարժվել կամ էլ մնալ դադարի վիճակում: Բավականաչափ մեծ ուժերի դեպքում կշարժվի, իսկ փոքր ուժերի դեպքում կմնա դադարի վիճակում: Դրանում համոզվում ենք փորձի միջոցով (կատարիր համապատասխան փորձը և ինքդ էլ կհամոզվես):

Այս պատասխաններից ո՞րի հետ ես համաձայն: Կարո՞ղ ես առաջարկել մեկ այլ բացատրություն, որ երկու պատասխաններն էլ ճիշտ լինեն:

7. Նկ. 2-ում պատկերված է մի գլանաձև մարմին,որի մի մասը գտնվում է անթափանց պատերով տուփի ներսում: Գլանաձև մարմնի երևացող ծայրից զսպանակի օգնությամբ քաշում ենք որոշակի ուժով, բայց մարմինը չի շարժվում: Ձգում ենք ավելի մեծ ուժով` միևնույնն է, գլանը մնում է դադարի վիճակում: Նկարը արտանկարիր տետրում (տուփը կարող ես չնկարել) և ցույց տուր թե ի՞նչ կարող է լինել տուփի ներսում: Նկարագրված փորձից ուրիշ ի՞նչ եզրակացություն կարող ես անել:

8. Գալիլեյի և Նյուտոնի պատկերացումների համաձայն ուժը մարմնի արագության փոփոխության (այսինքն`արագացման) պատճառն է: Եթե մարմնի վրա ուժեր չեն ազդում մարմինը կամ, ……………. …………. կամ էլ կշարժվի…………. ……….: Մինչ այդ, մոտ 2000 տարի, գիտության մեջ իշխում էին շարժման վերաբերյալ հույն փիլիսոփա Արիստոտելի պատկերացումները: Արիստոտելը պնդում էր, որ մարմինների բնական վիճակը դադարի վիճակն է:

Որպեսզի մարմինը շարժվի ուղղագիծ և հավասարաչափ պետք է նրա վրա ազդի հաստատուն ուժ: Չկա ուժ` չկա շարժում: Իր այս միտքը նա հիմնավորում էր հետևյալ օրինակով: Ձին քաշում է սայլը և այն հորիզոնական ճանապարհով շարժվում է ուղղագիծ և հավասարաչափ: Հենց որ ձին կանգ առնի (դադարի ուժով ազդել սայլի վրա) կանգ կառնի նաև սայլը:

ա. Բերված օրինակը արդյոք չի՞ հակասում Նյուտոնի օրենքներին: Եթե հակասում է, ապա հատկապես ո՞ր օրենքին: Ինչու՞մ է կայանում հակասաությունը:

բ. Կարո՞ղ ես բերված փորձնական փաստը ինչ-որ կերպ համաձայնեցնել Նյուտոնի II-րդ օրենքի հետ:

գ. Ո՞րն էր Արիստոտելի սխալը:

ՈւսԱռ 2 Դադարի շփման ուժի ուսումնասիրումը  

Շփման ուժերի ուսումնասիրությունը սկսենք նրա տեսակներից մեկի` դադարի շփման ուժից:

Փորձ 1.        
1. Կատարիր նկ. 3ա -ում պատկերված փորձը: Փայտե չորսուն տեղադրիր տակդիրի սկզբնամասում, մեծ մակերեսը դեպի ներքև: Նրա վրա դիր 100գ զանգվածով կշռաքարը: Ուժաչափի օգնությամբ չորսուի վրա ազդիր հորիզոնական ուղղված F1= 0.1Ն ուժով:

Տետրում արտանկարիր նկ.3բ-ն: Չորսուն և կշռաքարը դիտարկելով որպես մի մարմին ցույց տուր այդ մարմնի վրա ազդող ուժերը:

Լրացրու բերված դատողությունները և պատասխանիր հարցերին:

ա. Ուղղաձիգ ուղղությամբ չորսուի վրա ազդում են ............  և ................................... ուժերը:

Այդ ուղղությամբ չորսուն չի շարժվում (a=0): Հետևաբար ........................................ ուժը և ........................ ուժը իրար համակշռում են: Այսինքն`

բ. Հորիզոնական ուղղությամբ չորսուի վրա քանի՞ ուժ է ազդում: Որքա՞ն է ուժի մեծությունը:

գ. Կշռիր չորսուն և գտիր նրա զանգվածը: Չորսուի զանգվածին գումարիր կշռաքարի զանգվածը և գտիր մարմնի լրիվ զանգվածը: Օգտվելով Նյուտոնի II - րդ օրենքից հաշվիր թե ի՞նչ արագացում պետք է ստանար չորսուից և կշռաքարից կազմված մարմինը:
aտ =  մ/վ2

դ. Հաշվիր թե ունենալով այդպիսի արագացում մարմինը որքա՞ն ժամանակում կանցնի 1սմ ճանապարհ:

ե. Ի՞նչ է ստացվում փորձի արդյունքում: Արդյոք հաշված ժամանակում մարմինը անցնում է այդ 1սմ ճանապարհը: Եթե շատ ավելի երկար սպասես, չորսուն կսկսի՞ շարժվել: Որքա՞ն է չորսուի արագացումը: aփ =

Ինչպես տեսնում ես, տեսության (Նյուտոնի II-րդ օրենքի) և փորձի միջև կա բացահայտ հակասություն: Ձևակերպիր՝ ո՞րն է հակասությունը:

Պրոբլեմը ընկալելու և հստակ ձևակերպելու համար

Ինչպե՞ս վարվենք: Կարելի է, իհարկե, ենթադրել, որ Նյուտոնի II-րդ օրենքը այս դեպքում կիրառելի չէ: Բայց դժվար է հավատալ, որ մի օրենք, որը բազմաթիվ այլ դեպքերում ճիշտ է նկարագրում մարմինների շարժումները, այս մի մասնավոր դեպքում չի գործում: Ուրիշ ին՞չ պատճառ կարող ես գտնել կատարածդ փորձի արդյունքը բացատրելու համար: Ինչը՞ կարող էր խանգարել F ուժին չորսուին արագացում հաղորդել: …………………………………………………….
……………………………………………………………………….…. :
զ. Տետրումդ արված նկարի վրա ցույց տուր այն ուժը, որը խանգարում է F ուժին չորսուին արագացում հաղորդել:

Այդ ուժին կանվանենք դադարի շփման ուժ և կնշանակենք Fդ.շփ.:

է. Ո՞ր մարմինը կարող էր ազդել չորսուի վրա դադարի շփման ուժով: ………………………………………………….
ը. Ինչպե՞ս է ուղղված դադարի շփման ուժը (հիշեցնեմ, որ F-ի և Fդ.շփ միասին ազդելու արդյունքում չորսուն արագացում չի ստանում): ………………….
թ. Ինչի՞ է հավասար  Fդ.շփ. : ………………………………………

Հիմա արդեն կարող էս ավելի ճշգրիտ սահմանել թե ի՞նչ ուժ է դադարի շփման ուժը:
 
Ս ա հ մ ա ն ու մ 

Սահմանման մեջ անհրաժեշտ է նշել.
ա. որ մարմինն է ազդում այդ ուժով.
բ. որ մարմնի վրա է այն ազդում.
գ. ի՞նչ պայմաններում է ազդում.
դ. ինչպե՞ս է այն ուղղված:

2. Հեռացրու ուժաչափը: Հիմա, երբ չորսուի վրա հորիզոնական ուղղությամբ արտաքինից ուժ չի ազդում, տակդիրը ազդու՞մ է արդյոք նրա վրա դադարի շփման ուժով: Պատասխանդ հիմնավորիր (եթե ազդեր ապա .............................……………………………………………………………… )

3. Դադարի շփման ուժի բերված հատկությունները ձևակերպիր բառերով:
I հատկություն. երբ F= 0, ապա Fդ.շփ =

II հատկություն. երբ Fհավասար չէ 0, ապա Fդ.շփ =     և ուղղված է F- ին   ………………….. ուղղությամբ:
4. Ուժաչափը նորից ամրացրու չորսուին և ձգիր այն F= 0.2Ն ուժով: Պատասխանիր բերված հարցերին:
 
ա. Որքա՞ն է չորսուի ստացած արագացումը այս փորձում:

 բ. Ինչի՞ է հավասար դադարի շփման ուժը:

5. Շարունակիր մեծացնել չորսուի վրա ազդող արտաքին ուժը, հաջորդաբար կիրառելով 0.3Ն; 0.4Ն; 0.5Ն; 0.6Ն և 0.7Ն ուժ: Յուրաքանչյուր դեպքում որոշիր դադարի շփման ուժը: Տետրում գծիր աղյուսակ 1-ը և լրացրու այն:

Աղյուսակ 1

F
Fդ.շփ
0.1Ն
0.2Ն
0.3Ն
0.4Ն
0.5Ն
0.6Ն
0.7Ն
 

6. Արա եզրակացություն այն մասին, թե ինչպես է փոփոխվում դադարի շփման ուժը արտաքինից ազդող ուժը մեծացնելիս:
………………………………………………………………………….
7. Դադարի շփման ուժի երրորդ հատկությունը ձևակերպիր բառերով.
 
III հատկություն.  եթե արտաքին F-ը մեծացնում ենք, ապա Fդ.շփ =      ………………………. է, և միշտ ………………………

8. Շարունակիր  զգուշորեն  մեծացնել չորսուի վրա ազդող արտաքին ուժը: Նկարագրիր փորձի արդյունքը: Պատասխանիր բերված հարցերին:
 ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
ա. Արտաքին ուժի ի՞նչ արժեքի դեպքում է չորսուն պոկվում տեղից (այս հարցը այլ կերպ ձևակերպիր):
……………………………………………………………………
 բ. Այն պահի համար, երբ չորսուն պոկվում է տեղից, բերված առնչություններից ո՞րն է ճիշտ: Ինչպե՞ս կհիմնավորես պատասխանդ:

գ. Ինչպե՞ս կբացատրես փորձի նման արդյունքը` Fդ.շփ -ը աճում էր` միշտ արտաքին ուժին հավասար մնալով, և հանկարծ դառնում է ավելի փոքր, քան արտաքին ուժը:

9. Դադարի շփման ուժի չորրորդ  հատկությունը ձևակերպիր բառերով:

IV. հատկություն. Գոյություն ունի Fդ.շփ.-ն այնպիսի արժեք` Fդ.առ, որ Fդ.շփ. հավասար չէ Fդ.առ.

10. Քո կատարած փորձի ժամանակ որքա՞ն է դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը: …………………………………………
Նկարագրիր ինչպե՞ս կարելի է փորձնականորեն որոշել Fդ.առ :
 ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………. :
11. Նկար 4-ում հորիզոնական առանցքի վրա տեղադրված են չորսուի վրա ազդող արտաքին ուժի արժեքները, իսկ ուղղձիգ առանցքի վրա` չորսուի վրա ազդող դադարի շփման ուժի արժեքները: Գծիր դադարի շփման ուժի արտաքին ուժից ունեցած կախումն արտահայտող գրաֆիկը:

12. Քո կարծիքով, ինչի՞ց կարող է կախված լինել հենարանի և մարմնի միջև գործող դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը:
ա. ………………………………………………………
բ. ………………………………………………………
գ. ………………………………………………………

Փորձերի օգնությամբ ստուգիր քո առաջարկած ենթադրությունները:

Փորձեր կատարելու և փորձերից համապատասխան եզրակացություններ անելու հմտությունների համար

Կուտակված ինֆորմացիան տարբեր ձևերով կոդավորելու հմտությունների համար

I. Պարզիր, թե F դ.առ. –ը ինչպե՞ս է կախված հենարանի վրա մարմնի կողմից ազդող ճնշման ուժից:

Սահմանում:   Մարմնի կողմից հենարանի վրա ուղղահայաց ուղղությամբ ազդող ուժը անվանում են ճնշման ուժ:

Տարբեր դեպքերում որպես ճնշման ուժ կարող են հանդես գալ տարբեր ուժեր: Բայց մի պնդում կա, որը միշտ ճիշտ է:

Նկ. 4-ում պատկերված յուրաքանչյուր դեպքում որոշիր ճնշման ուժը:

ա) mg-ն (ուժի անվանումը) այն ուժն է, որով ................ ազդում է ........................... վրա:
P-ն (ուժի անվանումը) այն ուժն է, որով ................ ազդում է ........................... վրա:
N-ն (ուժի անվանումը) այն ուժն է, որով ................ ազդում է ........................... վրա:

Fճն =

1. Թվարկիր ի՞նչ ուժեր են պատկերված նկ. 4բ -ում  (նշիր ո՞ր մարմինն է ազդում այդ ուժով, ո՞ր մարմնի վրա է այն կիրառված):

1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………….
   
       Fճն =

2. Նկ. 4գ-ում պատկերված է հորիզոնական սեղանի վրա դրված երկաթե չորսուն, որին վերևից մոտեցրել են մագնիսը: Թվարկիր ի՞նչ ուժեր են պատկերված նկ. 4գ - ում ( նշիր ո՞ր մարմինն է ազդում այդ ուժով, ո՞ր մարմնի վրա է այն կիրառված ):
F1 ……………………………………………………………………….
F2 ………………………………………………………………………
F3 ……………………………………………………………………….
F4 ………………………………………………………………............  
  
        Fճն =

Ուսումնասիրված ուժերի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքների համար

Փորձ 2. Նկար 5-ում պատկերված են այն սարքերը, որոնց օգնությամբ կարող ես իրականացնել անհրաժեշտ փորձը: Ձևակերպիր թե այս փորձով ինչ էիր ուզում պարզել:

Փորձի նկատակը. …………………………………………………………
Փորձի ընթացքում ի՞նչ մեծություններ պետք է չափես ………………
Որպեսզի Fճ-ը հեշտ չափես, ինչպե՞ս է հարմար տեղադրել տակդիրը.
ա. հորիզոնական դիրքով    բ. որոշակի թեքությամբ
Եթե տակդիրը տեղադրել ես հորիզոնական դիրքով, իսկ չորսուի և կշռաքարի կշիռները համապատասխանաբար հավասար են P0 և P1, ապա.
Fճ =
Հետևաբար, Fճ-ը որոշելու համար պետք է չափես ……….. և ………   
Դա ինչպե՞ս կանես:  ………………………………………………………….
Fդ.առ.-ը չափելու համար ………………………………………………….

3. Կատարիր փորձը օգտագործելով նախ միայն չորսուն, հետո հերթականությամբ չորսուի վրա դնելով մեկ, երկու, երեք , չորս կշռաքարեր: Փորձերի արդյունքները գրանցիր աղյուսակ 2-ում:
Ցուցումներ.
ա. Փորձերը կատարելիս ամեն անգամ չորսուն տեղադրիր տակդիրի վրա նույն տեղում:
բ. Յուրաքանչյուր դեպքում չորսուի պոկվելու պահը դիտիր մի քանի անգամ, որպեսզի ճիշտ նշես Fդ.առ -նի արժեքը (ուժաչափի ցուցմունքը այն պահին, երբ չորսուն պոկվում է տեղից ):
                            
Աղյուսակ 2

N
Չորսուի կշիռը Օգտագործված կշռաքարերի կշիռը Fճ (Ն) F դ. առ. (Ն)        
1
               
2
               
3
               
4
               
5
               

 4. Օգտվելով կատարածդ փորձերի արդյունքներից ընտրիր բերված հարցերի ճիշտ պատասխանները:
ա. Ինչպե՞ս է փոփոխվում Fդ.առ. –ը ճնշման ուժը մեծացնելիս:
1. մեծանում է  2. փոքրանում է  3. մնում է հաստատուն
բ. Ի՞նչ կարող ես ասել Fդ.առ/ Fճ հարաբերության մասին (նայիր աղյուսակ 2-ի 6-րդ սունյակի տվյալներին)
1. մեծանում է  2. փոքրանում է  3. մնում է հաստատուն
Եզրակացություն:  Տվյալ երկու մարմինների համար …………………………………………………………………………………. և կախված չէ ճնշման ուժի մեծությունից:

Այս բանաձևի մեջ մտնող (կարդացվում է` մյու) մեծությունը կոչվում է տվյալ երկու մարմինների դադարի շփման գործակից:

5. Օգտվելով (1) բանաձևից` ձևակերպիր դադարի շփման գործակցի սահմանումը.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Դադարի շփման գործակիցը ցույց է տալիս թե ……………………...
……………………………………………………………………………….:
 Օրինակ` երբ ասում ենք դադարի շփման գործակիցը հավասար է 0,7 հասկանում ենք, որ …………………………………………………

7. -ն մաս արտահայտող թիվ է (վերացական թիվ է) և չունի չափողականություն: -ի թվային արժեքի կողքին ոչինչ չի գրվում:

Եթե հայտնի է տվյալ երկու մարմինների միջև դադարի շփման գործակիցը, ապա (1) բանաձևից կարող ենք որոշել դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը` տրված ճնշման ուժի դեպքում:

Բայց քանի որ Fճ = N (N-ը հենարանի հակազդեցության ուժն է), ուստի (2)-րդ բանաձևը սովորաբար օգտագործում են տեսքով: Սա դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքի որոշման բանաձևն է:
8. (3)-րդ բանաձևը ցույց է տալիս, որ Fդ.առ -ը N-ից կախված է ……………………………………… օրենքով: Դրանում համոզվելու համար ընտրիր հարմար կոորդինատական առանցքներ և օգտվելով աղյուսակ 2-ի տվյալներից կառուցիր Fդ.առ -ի N-ից ունեցած կախվածության գրաֆիկը: Ինչպիսի՞ գրաֆիկ է ստացվում:

9. Նկար 6-ում միևնույն առանցքների վրա կառուցված են Fդ.առ-ի` N-ից ունեցած կախվածության գրաֆիկները երկու տարբեր մարմինների համար: Գրաֆիկների օգնությամբ որոշիր ո՞ր մարմնի համար է շփման գործակիցը մեծ:

Սահմանումներ և օրենքներ ձևակերպելու հմտությունների համար

II. Պարզիր թե F դ.առ. –ը ինչպե՞ս է կախված մարմնի և հենարանի հպման մակերևույթի մակերեսի մեծությունից:

Ցանկացած փորձ իրականացնելուց առաջ անհրաժեշտ է նախագծել այն: Դա նշանակում է պարզել մի քանի կարևոր հարցերի պատասխաններ:
1. Հստակ պատկերացնել փորձի նպատակը:
2. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժետ ապահովել փորձի ընթացքում:
3. Ի՞նչ գործիքներ, սարքեր և նյութեր են պետք:
4. Փորձի ընթացքում ի՞նչ մեծություններ ենք չափելու և ինչպիսի՞ ճշտությամբ:
5. Ի՞նչ արդյունք ենք ակնկալում ստանալ փորձից:
 
Փորձ 3.      
1. Այս փորձի նպատակն է պարզել ………………………………………           …………………………………… :

2. Ուրեմն ի՞նչ մեծություն պետք է չափել և ի՞նչ պայմաններում:…………………………………………………………………………..

3. Ամենաքիչը քանի՞ չափում պետք է կատարել: ……………………..

4. Fդ.առ. -ը գիտես չափել: Դրա համար ի՞նչ գործիք է պետք: ………………………………………………………….

5. Մակերես չափել նույպես գիտես: Դրա համար ի՞նչ գործիք է պետք: …………………………………………………………

6. Նախորդ փորձում օգտագործված չորսուն հնարավորություն է տալիս Fդ.առ. -ը չափել երկու տարբեր մակերեսների դեպքում:

7. Հիմա խոսենք մի հարցի մասին, որը հետագա բազմաթիվ փորձերի ժամանակ կարող է հանդիպել: Ասենք թե ուսումնասիրում ես A ֆիզիկական մեծության կախվածությունը մեկ այլ` B մեծությունից: Հայտնի է նաև, կամ կասկածում ես, որ A-ն կախված է (կարող է կախված լինել) մի քանի ուրիշ մեծություններից` C, D և այլն: A-ի և B-ի կապը գտնելու համար B-ի տարբեր արժեքների դեպքում դու պետք է չափես A-ի համապատասխան արժեքները: Այդ չափումները ի՞նչ պայմաններում պետք է իրականացնես: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

8. Fդ.առ. –ի մասին դու արդեն գիտես, որ այն կախված է ճնշման (հակազդեցության` N) ուժից: Ի՞նչ պայմաններում պետք է կատարես չափումները, որպեսզի պարզես Fդ.առ.-ը կախվա՞ծ է հենման մակերեսից թե ոչ: ……………………………………………………………………………………………

9. Փորձերի ժամանակ չորսուի հենման մակերեսը մի քանի տասնյակ սմ2 է: Ենթադրենք չափումները ցույց տվեցին, որ Fդ.առ.-ը կախված չի հենման մակերեսից: Կարող ես վստահ լինել, որ այդ արդյունքը ճիշտ կլինի հենման մակերեսի շատ փոքր (օրինակ 0,1մմ2) կամ շատ մեծ մակերեսների (օրինակ մի քանի մ2 ) դեպքում: …………………………………………………..

10. Նույնը վերաբերվում է նաև ճնշման ուժին: Փորձերիդ ժամանակ ճնշման ուժերը մի քանի Ն են: Արդյոք փորձի արդյունքը ճիշտ կլինի, եթե ճնշման ուժերը լինեն մի քանի մՆ-ների կարգի:
………………………………………………………………………………

11. Ի՞նչ է պետք անել 9-10-րդ կետերում ձևակերպված հարցերի պատասխանները ստանալու համար:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Այդպիսի նուրբ չափումների համար նախատեսված չափիչ սարքեր քեզ տրամադրել չեմ կարող: Գուցե հնարավոր է ինչ-որ բան հորինել: Փորձիր: Կամ կարող է ուրիշները պարզել են այս հարցերը: Փնտրիր:      

12. Շարադրիր փորձի կատարման քայլերի հաջորդականությունը և իրականացրու այն: Փորձը կրկնիր ճնշման ուժի երեք տարբեր արժեքների դեպքում: Փորձերի արդյունքները գրանցիր համապատասխան աղյուսակներում: …… ……………………………………………………………………………..

Աղյուսակ 3

 F1ճ (Ն) S1 (սմ2) S2 (սմ2) Fդ.առ.
       
       
       

Աղյուսակ 4

F2ճ(Ն) S1(սմ2) S2 (սմ2) Fդ.առ.
       
       
       

Աղյուսակ 5

F3ճ(Ն) S1(սմ2) S2 (սմ2) Fդ.առ.
       
       
       

13. Օգտվելով փորձերի արդյունքներից արա համապատասխան եզրակացություն:

Եզրակացություն:  Դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը ………………................ մարմնի հենման մակերեսից:

Փորձերով դու պարզեցիր, որ տվյալ մարմնի և հենարանի միջև դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը ուղիղ համեմատական է ճնշման (հակազդեցության) ուժին և կախված չի հենման մակերեսի մեծությունից: Մարմնի և հենարանի էլի ո՞ր հատկություններից կարող է կախված լինել F դ.առ. –ը:

1. Նկար 7-ում պատկերված են նույն կշիռն ունեցող երեք չորսուներ, որոնք դրված են տարբեր հենարանների վրա: Ի՞նչ կարող ես ասել չորսուների կողմից հենարանների վրա ազդող ճնշման ուժերի մասին.
ա) դեպքում ճնշման (հակազդեցության) ուժը ամենամեծն է
բ) դեպքում ճնշման (հակազդեցության) ուժը ամենամեծն է
գ) դեպքում ճնշման (հակազդեցության) ուժը ամենամեծն է
դ) երեք դեպքում էլ ճնշման ուժերը նույնն են

2. Ի՞նչ կարող ես ասել չորսուների վրա հենարանների կողմից ազդող դադարի շփման առավելագույն ուժերի մասին:
ա) դեպքում F դ.առ. –ը ամենամեծն է.
բ) դեպքում F դ..առ. –ը ամենամեծն է.
գ) դեպքում F դ.առ. –ը ամենամեծն է.
դ) երեք դեպքում էլ F դ.առ. –ը նույնն է:

3. Վերջացրու բերված նախադասությունը.
Ենթադրում եմ, որ F դ.շփ.առ. –ը կարող է կախված լինել ……………............................................................................................ :

Փորձ 4.  
III Նախագծիր և իրականացրու այնպիսի փորձ, որով ստուգես քո ենթադրությունը:

Փորձի նախագծում   

1. Այս փորձի նպատակն է պարզել …………………………………… ……………………………………………………………………………

2. Փորձի ժամանակ պետք է չափեմ ………………………………… ………………………………………………………………………….. :

3. Տարբեր չափումների ժամանակ հաստատուն եմ պահելու ……., իսկ տարբեր պետք է լինեն ……………………………………………

4. Ուրեմն, նախորդ փորձերում օգտագործող սարքերից բացի անհրաժեշտ են …………………………………………………………
հենարաններ:

5. Արդյունքները կարող եմ ստանալ …………….. ճշտությամբ:

6. Շարադրիր փորձի կատարման քայլերի հաջորդականությունը և իրականացրու այն: Փորձերից արա համապատասխան եզրակացություն :

Եզրակացություն:    Նույն ճնշման ուժի դեպքում F դ.առ. –ը կախված է ………………………………………………………………………………… :

Հիմա նայիր (3)-րդ բանաձևին: Քո կատարած բոլոր չափումների ժամանակ Fճ -ը (N-ը) նունն էր, իսկ F դ.առ.-ի արժեքները տարբեր են ստացվում: Ի՞նչ եզրակացություն կարող ես անել:

Եզրակացություն    Տվյալ մարմնի և հենարանի համար ……………………………………  և կախված է ……………………………………….. :
                         
 
IV. Երեք տարբեր հենարանների վրա դրված են միատեսակ փայտե չորսուներ (նկ. 8): Նկարում ցույց են տրված այն F1, F2, F3 ուժերը, որոնցից մի փոքր մեծ ուժերի դեպքում չորսուները սկսում են շարժվել:

1. Ո՞ր համարով է նշված չորսուների վրա ազդող դադարի շփման ուժերի առավելագույն արժեքների և F1, F2, F3 ուժերի միջև եղած ճիշտ առնչությունները:
1. F1.դ.առ. > F1  F2.դ.առ. = F2  F3.դ.առ. < F3
2. F1.դ.առ.= F1  F2.դ.առ. < F2  F3.դ.առ. > F3
3. F1.դ.առ. > F1  F2.դ.առ. < F2  F3.դ.առ. = F3
4. F1.դ.առ. = F1  F2.դ.առ. = F2  F3.դ.առ. = F3

2. Բերված երկու ենթադրություններից որի՞ հետ ես համամիտ.
ա. F1.դ.առ. = F2.դ.առ. = F3.դ.առ.
բ. F1.դ.առ. հավասար չէ F2.դ.առ. հավասար չէ F3.դ.առ.

3. Քո ենթադրությունը ստուգիր համապատասխան փորձերով: Չափումների արդյունքները գրանցիր աղյուսակ 6-ում:

Աղյուսակ 6

  ա) բ) գ)
F1.դ.առ.      


4. Փորձերից արա համապատասխան եզրակացություն :
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. :

 


Նոր նյութի ուսումնասիրության ընթացքի համար   

ՈւսԱռ 3 Ելքային ստուգում – ամփոփում

1. Ընտրիր նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Դադարի շփման ուժ առաջանում է …
ա. երկու պինդ մարմինների հպման դեպքում
բ. հեղուկի և պինդ մարմնի հպման դեպքում
գ. գազի և պինդ մարմնի հպման դեպքում
դ. գազի և հեղուկի հպման դեպքում

2. Ո՞ր տառով է նշված այն նկարը, որում պատկերված չորսուի վրա ազդում է դադարի շփման ուժ (նկ. 9):

Դադարի շփման ուժը ազդում է այն մարմնի վրա, .....
ա. …………………………………………………………………………….
բ. ………………………………………………………………………………..
գ. ………………………………………………………………………………..  

3. Ո՞ր տառով է նշված այն նկարը, որտեղ ճիշտ է պատկերված հենարանի վրա գտնվող մարմնի վրա ազդող դադարի շփման ուժի ուղղությունը (Նկ. 10): F-ը մարմնի վրա ազդող արտաքին ուժն է:

Դադարի շփման ուժը միշտ ուղղված է …………………………………………………………………………………………………… :


4. Ո՞ր տառով է նշված այն նկարը, որտեղ ճիշտ է պատկերված հենարանի վրա գտնվող մարմնի վրա ազդող դադարի շփման ուժի մեծությունը (Նկ. 11): F-ը մարմնի վրա ազդող արտաքին ուժն է:

Եթե մարմնի վրա ազդում է արտաքին ուժ, բայց մարմինը գտնվում է դադարի վիճակում, ապա Fդ.շփ -ը ..………………………………………… :

5. Սեղանի վրա ազդող արտաքին ուժը աստիճանաբար մեծացնում են, բայց սեղանը տեղից չի շարժվում: Աղյուսակ 7-ում տրված են այդ ուժի մի քանի արժեքներ: Լրացրու աղյուսակը:

F 10Ն 15Ն 20Ն 30Ն
Fդ. շփ        

Դադարի շփման ուժը ……………………….. մեծություն է (հաստատուն թե փոփոխական): Եթե մարմնի վրա ազդող ուժը մեծացնում ենք, ապա Fդ.շփ -ը ……………….........., բայց միշտ Fդ.շփ -ը մնում է …………………………………
արտաքին ուժին (մեծ, փոքր, հավասար):

6. 10կգ զանգվածով մարմինը գտնվում է սեղանի հորիզոնական մակերևույթի վրա դադարի վիճակում: Շփման գործակիցը սեղանի մակերևույթի և մարմնի միջև հավասար է 0.2: Բերված արժեքներից ո՞րը չի կարող ընդունել սեղանի կողմից մարմնի վրա ազդող դադարի շփման ուժը:
1. 5Ն 2. 25Ն 3. 12Ն 4. 15Ն

Տվյալ մարմնի և հենարանի համար դադարի շփման ուժը …………………………………………
լինել մի որոշակի արժեքից, որը կոչվում է դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեք (Fդ.շփ.առ):

7. Բերված գրաֆիկներից (նկ. 12) ո՞րն է ճիշտ արտահայտում դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքի կախվածությունը հենարանի հակազդեցության ուժից:

  
       Fդ.առ – ը հակազդեցության ուժից կախված է .................................................................................... օրենքով.
  Fդ.առ =

8. Լրացրու բերված նախադասությունը:
 Դադարի շփման գործակիցը՝ կախված է ...........................................................................................

Դու բավական մանրամասն ուսումնասիրեցիր դադարի շփման ուժի հատկությունները: Բայց մի կարևոր հարց մնաց անպատասխան: Ինչպե՞ս բացատրել դադարի շփման ուժերի առաջացումը և նրա առանձնահատկությունները: Սրանք այնքան էլ հեշտ հարցեր չեն: Քանի որ տարբեր տեսակի շփման ուժերը նույն բնույթն ունեն, նշված հարցերի քննարկմամբ կզբաղվենք մյուս շփման ուժերը ուսումնասիրելուց հետո:

2-րդ դաս

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.