«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 5

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ
Գրիգոր Խաչատրյան
«Մարդիկ, միջավայր, ուսուցում»

Յուրա Գանջալյան
«Խմբային ուսումնական գործունեության տեսակները»
Նարինե Խաչատրյան
«Անգլերենի համագործակցային ուսուցում»
Մայիս Նիկողոսյան, Հասմիկ Ղազարյան
«Հայոց լեզվի և գրականության հարցարան»
Մարիամ Շոլինյան
«Գրիգոր Նարեկացի» այլընտրանքային ուսումնական ձեռնարկ»
Աիդա Պետրոսյան
«Ամենակարևորը ազատությունն է»

Անահիտ Ավագյան
«Բնագիտական փորձերի ժողովածու 1-2-րդ դասարանցիների համար»
Աշխեն Թադևոսյան
«Ազգերի դերը քաղաքակրթության զարգացման գործում»

Հայկազ Մարգարյան «Դրամագիտությունը՝ որպես պատմության օժանդակ առարկա»
Նաիրա Դալուզյան
«Էլեկտրոնային խաղերը կրտսեր առաջին դասարանում»

Անահիտ Պողոսյան «Ուսումնական ծրագիր «Մտահորիզոն»»

ՏՀՏ-ՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԴԱՍԱԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Աշոտ Բլեյան
«ՏՀՏ-ն ուսուցման միջոց»
Հակոբ Հակոբյան
«Համակարգչի  կիրառումը  ֆիզիկայի   դասապրոցեսում»
Մարիամ Սիմոնյան
«Անգլերենի ուսուցումը մեդիա կենտրոնում»
Հերմինե Թադևոսյան
«ՏՀՏ-ների կիրառումը դասագործընթացում»

Աիդա Լոգյան
«ՏՀՏ-ների կիրառումը դասագործընթացում»
Նարինե Խաչատրյան
«Անգլերենը ինտերակտիվ միջավայրում»

Սոնա Խաչատրյան
«ՏՀՏ
կիրառումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Նաիրա Նիկողոսյան
«Սովորողի ուսումնական աշխատանքի որակի գնահատում և  գործիքներ»

Գոհար Բադալյան
«3-5 տարեկան երեխաների աճի բնութագիր-սանդղակ»

Սոնա Բալայան
«9-10 տարեկանների բնական զարգացման բնութագիր»

Լուսինե Ալեքսանյան
«ՏՀՏ-ի միջոցով կազմակերպված սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունը՝ որպես դասագործընթացը վերահսկող և գնահատող գործիք»

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՈՒ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ
Գևորգ Հակոբյան

«Սովորողների և դասավանդողների ուսումնա-հետազոտական ու ստեղծագործական գործունեության կազմակերպումը և արդյունքների օգտագործման ու հրապարակման ձևերը»

Ժաննա Թովմասյան
«Ինտեգրված ուսուցում և նախագծի մեթոդ»

Մարգարիտ Սարգսյան «Լրագրություն դասընթացը կրտսեր դպրոցում»
Հասմիկ Նալբանդյան
«Բնագետիկ» մանկական էլեկտրոնային պարբերականի ստեղծում»

Վեներա Խառատյան «Հետաքրքրաշարժ քիմիա»
Հայարփի Տոնոյան
«Շրջակա միջավայրի բարելավումը`սովորողի հետազոտական աշխատանքի արդյունք»

Արսեն Գալստյան
«Պատանի միջազգայնագետ»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ
Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն

Անահիտ Ավագյան

Բնագիտական փորձերի ժողովածու 1-2-րդ դասարանցիների համար

Ձեռնարկը նախատեսված է 1-2 դասարանցիների հետազոտական գործունեության համար, ընդգրկում է ֆիզիկական և քիմիական տարբեր տիպի փորձեր: Փորձերը մատչելի և պարզ են երեխաների համար: Դրանց կատարման համար անհրաժեշտ են բավականին պարզ, անվտանգ, հեշտ օգտագործվող նյութեր:
Փորձերը կատարելիս երեխաներն անում են նաև տարբեր դիտարկումներ, դրանք գրանցում հատուկ օրագրում:

Դասարանում կարելի է բացել բնագիտական փորձերի անկյուն, փորձերը նկարագրող, պատմող նկարների փաթեթներ կազմել: Երեխաները, կատարելով բազմաթիվ, հետաքրքրաշարժ, զարմանալի փորձեր, ապրում են բացահայտման, հայտնագործման ուրախ պահեր: Նրանք ծանոթանում են աշխարհին, ճանաչում և հասկանում են իրենց իսկ շրջապապատում կատարվող բնական պրոցեսները։ Երեխան իմանում է, օրինակ, ինչ են սառույցը, գոլորշին, ծիածանը, ինչու են ձմռանը ճանապարհներին միայն աղ լցնում, ինչպես օճառ պատրաստել տան պայմաններում կամ կաթի կամ կարտոֆիլի մեջ տեսնել սպիտակուցը, և այլն:

Քանի որ մեր կրթահամալիրում բացօթյա դասերը համարվում են սովորողների իրավունքների իրականացում, ուստի պարտադիր է և ցանկալի, որ փորձերի մեծ մասը կատարվեն դպրոց-պարտեզի ներքին բակում:
Ձեռնարկում կան մի քանի փորձեր` մրջյունի, որդի, խխունջի, թիթեռի, մորեխի մասին, որոնք երեխան պարտադիր կատարում է բնության գրկում և ստանում տեղեկություններ, թե բնության մեջ ինչպիսի մանրիկ կենդանիներ ու միջատներ են ապրում, հետևում է նրանց ապրելակերպին, ճանաչում է, պարզում, թե դրանք ինչպիսի էակներ են:

Փորձերի միջոցով երեխաները հետագայում կհարստացնեն արդեն ստացած գիտելիքները, դրանք կնպաստեն նրանց աշխարհաճանաչողության ձևավորմանն ու զարգացմանը:

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.