«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 9

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Մարիետ Սիմոնյան «Գրականության դասընթաց քոլեջում սովորողների համար»

Մեթոդական մշակումներ

Լիանա Հակոբյան
«Ինքնաստուգում համակարգչով»

Ուսումնական նյութեր

Խնդիրներ Գևորգ Հակոբյանից
««Գնդիկներ և տուփերը» դասարանում»

Լիանա Հակոբյան
«Գունավոր քառակուսիներ»

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
Սոլովեյչիկյան XI ընթերցումներից

Ռեպորտաժային նոթեր Մոսկվայի քաղաքային Ուսուցչի տնից

«Որքան շատ են դպրոցները, այնքան մոտ ենք երեխաներին»

Ալեքսանդր Տուբելսկի
«Կրթության գետի երկու ափերը»

«Ինքնորոշման դպրոց» ԳՄՄ-ի համագործակցային վարպետ-դասարան
«Դպրոցը երեխայի կողմից է. կրթական ավագ աստիճանի կառուցման փորձ»

«Դպրոցը երեխայի կողմից է. կրթական միջին աստիճանի կառուցման փորձ»

«Կրթության նպատակների և դպրոցի նպատակների մասին դեկլարացիաներ»

Դեբորա Մայեր
«Դպրոցում ինչպե՞ս պաշտպանենք երեխաներին։ Դպրոցն ինչպե՞ս աշակերտակենտրոն դարձնենք»

Ջերի Մինց
«Ինչպես օգնենք երեխաներին, որոնցից դպրոցը հրաժարվում է»

Բրետ Շլեզինգեր
Ինչպիսի՞ն պետք է լինի կրթությունն այն դեռահասների համար, ովքեր սովորել չեն ցանկանում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
2007թ, հոկտեմբերի 20-ի «Սովորող դպրոց» Կլոր սեղանի նյութերից

Ժաննա Հակոբյան Մարգարիտ Սարգսյան
«Սովորեցի, երբ սկսեցի սովորեցնել»

«Նախագծերի մեթոդը սովորեցնում է սովորել»

Լուսինե Փաշայան
Նաիրա Դալուզյան
«Ամենակարևոր բաները հենց ամենափոքրերից ենք սովորում»

Մարիամ Սիմոնյան
«Իմ դասն իմ այսօրվա տեսածն է»

Լուսինե Պետրոսյան
«Ես միշտ սովորող դասավանդող եմ»

Արմինե Խաչատրյան
«Բուհական կրթությո՞ւն, թե՞ մանկավարժություն»

Մարգարիտ Հարությունյան
«Սովորում ենք իրար հետ, իրար օգնելով»

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Ջոն Դյուի
«Դպրոցը և հասարակությունը» (ութերորդ գլուխ)
Սերգեյ Ստեպանով
«Ջոն Դյուի»

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Դմիտրի Լիխաչյով
«Նամակներ երիտասարդ ընթերցողներին»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ


Ինքնաստուգում համակարգիչով

Չկա այնպիսի սովորող`  անկախ տարիքից,  որ չվախենա ստուգողական աշխատանքից, սակայն փորձը ցույց տվեց, որ եթե այն համատեղում ես համակարգչի հետ,  դառնում է հաճելի աշխատանք: Սովորողը ամրապնդում է իր գիտելիքը և՛ առարկայից, և՛ համակարգչից:
    
Ինքնաստուգման նախապատրաստական աշխատանք
Յուրաքանչյուր համակարգչում տեղադրեցի ինքնաստուգման տարբերակները և առանձին թղթապանակում գրեցի դրանց պատասխանները:

Ինքնաստուգման ընթացքը
Յուրաքանչյուր սովորող բացեց իր անվամբ  word-ի թղթապանակ, այնտեղ տեղադրեց  իր ինքնաստուգման  տարբերակը: Տարբերակը լրացնելուց  հետո այն համեմատեց  ճիշտ  լրացված տարբերակի  հետ, ընդ որում սխալները  նշեց կարմիրով: Ինքնաստուգման ընթացքում ունեցա որոշ դժվարություններ` կապված հատկապես այն սովորողների հետ, որոնք  նոր  էին տեղափոխվել և համակարգչին դեռևս ծանոթ չէին:

Ներկայացնում եմ առաջին ստուգման առաջադրանքը։

4-րդ դասարան
Անուն,   ազգանուն      

1.Շարքում պակասող թվերը լրացրո՛ւ.

  12,  15,      ,        ,          ,        ,  30:
  110, 125,    ,      ,      ,       ,        , 200:

2.Աղյուսակն ըստ օրինակի լրացրո՛ւ`

նախորդ թիվ          
թիվ 4911  909  85    40 2501   
հաջորդ թիվ            

4.Հետևյալ թվերը գրի՛ր թվանշաններով`

երկու հարյուր չորս -
հազար տասնմեկ -
իննսուն հազար հինգ հարյուր քսան -
յոթ հազար ութ հարյուր երեք -

5.Գործողությունը կատարի՛ր`
 4641+8239  =
1687-1191 =
20854-46 =

6.Թիվը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացրո՛ւ`
27=
908=
64007=

5-րդ դասարան
Անուն,   ազգանուն      

1.Շարքում պակասող թվերը լրացրո՛ւ։

  9315, 9316,       ,      ,      ,       , 9322:   
   418,  421,     ,      ,     ,     ,     ,      ,     , 445:
  953,   950,     ,     ,      ,      ,     ,     ,      ,  926:         

2. Ավելացրո՛ւ՝                 
4980 թվին՝  6890,                        
990054 թվին՝   301։   

3.  9999  թվից հանի՛ր   999  և   9 թվերի արտադրյալը։  

4. Հարմար եղանակով լուծի՛ր.
   
20 * 47 + 20 * 23 =
57 * 81 – 71 * 57  =

5. Հետևյալ թվերի քանորդը  գտի՛ր. 
288     և     8,                  
81000  և     90,             
2250     և     75:               

6.Մրգահյութ պատրաստելու համար գնեցին 3 մաս խնձոր,  4   մաս տանձ,  2 մաս սալոր` 2700գ   ընդհանուր կշռով: Յուրաքանչյուր մրգից քանի՞ գրամ գնեցին: 

                                                                        
6-րդ դասարան
Անուն,   ազգանուն      

1.Գտի՛ր  30-ի և  45-ի  ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

30-                                                    [30, 45]=         
45-

30 - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30                      (30, 45)=
45 - 1, 3, 5, 9, 15, 45

2.Կոտորակները կրճատի’ր։         
120/10=
30/16=
9/450=

3. Կատարի՛ր գ ործողությունները`
   3/8  * 6/5  +1/6 * 9/10=
   (14/18 – 1/9)  * 9/2  = 

4.Թիվը վերլուծի՛ր  պարզ  արտադրիչների`

488
1

488 =

5.Համեմատր'ր  
16/69           16/71
13/12                2
65/21             103/21

6.Ուղղանկյան մի կողմը 3/2 սմ է,   իսկ մյուս կողմը` 6 անգամ շատ: Ուղղանկյան պարագիծը գտի՛ր: 

Լիանա Հակոբյան

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.