ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԽՈՐԱԳՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ
  1. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
  2. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
  3. ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
  4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
  5. ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)
  6. ԱՐՁԱԳԱՆՔ
Դավիթ Մինասյան Հաշվարկման համակարգեր /ԴՊԻՐ N: 33/
Արմինե Գյոնջյան Նախաթվային և նախաայբբենական շրջան. նախագիծ /ԴՊԻՐ N: 33/
Գեղեցիկ Սահակյան Էլեկտրոնային խաղերը` որպես մաթեմատիկական խնդիրների լուծման միջոց /ԴՊԻՐ N: 33/
Թամար Սահակյան Ինտերակտիվ թեստ «Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում» /ԴՊԻՐ N: 34/
Լուսինե Բուշ, Սրբուհի Աղաբաբյան Դպրոց ենք գալիս առանց պայուսակի. նախագիծ /ԴՊԻՐ N: 34/
Դավիթ Մինասյան Տասական համակարգի թվի փոխակերպումն այլ հաշվարկման համակարգի /ԴՊԻՐ N: 34/
Նունե Մովսիսյան Ամենամսյա հաշվետվությունը` սովորողի գործունեության վիրտուալ ամփոփում /ԴՊԻՐ N: 34/
Դավիթ Մինասյան Հաշվարկման համակարգեր, որոնք օգտագործվում են համակարգչում /ԴՊԻՐ N: 35/
Ժաննա Հակոբյան Բանաձևերի և կանոնների փոխարեն կոմիքսներ /ԴՊԻՐ N: 35/
Жанна Акопян Вместо формул и правил – комиксы. /ԴՊԻՐ N: 35/
Հասմիկ Ղազարյան Թարգմանությունը՝ մայրենին մշակելու լավագույն միջոց /ԴՊԻՐ N: 35/
Լուսինե Փաշայան Թատրոնը կրտսեր դպրոցում /ԴՊԻՐ N: 35/
Տաթևիկ Թամազյան Զատկական ծես. նախագիծ /ԴՊԻՐ N: 35/
Դավիթ Մինասյան Թվաբանությունը դիրքային հաշվարկման համակարգերում /ԴՊԻՐ N: 36/
Հասմիկ Ղազարյան Տեխնիկական միջոցները դպրոցում և կյանքում /ԴՊԻՐ N: 36/
Յուրա Գանջալյան Գրել սովորեցնելը ավագ դպրոցում /ԴՊԻՐ N: 36/
Նունե Մովսիսյան Դասի կազմակերպում նոթբուքներով /ԴՊԻՐ N: 37/
Լիա Սայադյան Թվային միջոցները հանրակրթության արդյունավետ գործիքներ /ԴՊԻՐ N: 37/
Гаяне Парванян Перевод - в процессе обучения иностранному языку /ԴՊԻՐ N: 37/
Դավիթ Մինասյան Կոդավորումը ինֆորմացիայի մշակման ժամանակ /ԴՊԻՐ N: 37/
Գևորգ Հակոբյան Սովորելու, սովորեցնելու և տեխնիկական թվային միջոցների մասին /ԴՊԻՐ N: 38/
Լեո Ղազարոս Աղայան /ԴՊԻՐ N: 39/
Հասմիկ Ղազարյան Դպրոցականների օլիմպիադան՝ այլընտրանքային ուսուցման ձև /ԴՊԻՐ N: 39/
Парванян Гаяне. Дистанционное обучение /ԴՊԻՐ N: 39/
Жанна Акопян Планета Уверенность или в чем польза альтернативных медиаолимпиад? /ԴՊԻՐ N: 40/
Заруи Аракелян, Мари Габанян Медиабиблиотека /ԴՊԻՐ N: 40/
Հասմիկ Թոփչյան Մեդիալրագրությունը ինքնակրթություն է /ԴՊԻՐ N: 41/
Լուսինե Բուշ Մեդիա-ինքնակրթություն /ԴՊԻՐ N: 41/
Լուսինե Մանուկյան Հանրակրթական դպրոցի ուսումնական համացանց /ԴՊԻՐ N: 41/
Լուսինե Բարսեղյան Ուսումնական նյութեր Notebook ծրագրով /ԴՊԻՐ N: 41/
Жанна Акопян Всегда ли мы, учителя, толерантны? /ԴՊԻՐ N: 42/
Մարի Գաբանյան Աշխատում ենք ընթերցող սովորողներ ունենալ /ԴՊԻՐ N: 43/
Жанна Акопян Что такое критическое мышление /ԴՊԻՐ N: 44/
Жанна Акопян Качество обучения русскому языку и контроль учебных достижений учащихся /ԴՊԻՐ N: 45/
Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները /ԴՊԻՐ N: 45/
Աշոտ Տիգրանյան 12-րդ դասարանում ուսուցման կազմակերպման կարգ /ԴՊԻՐ N: 45/
Մեդիաօլիմպիադա /ԴՊԻՐ N: 45/
Карине Агамян Пословицы и поговорки как средство обучения /ԴՊԻՐ N: 45/
Կարեն Մկրտչյան Գունանկար. ուսուցման կազմակերպումը ավագ դպրոցի ավարտական դասարանում /ԴՊԻՐ N: 46/
Գոհար Բալջյան Մեդիաօլիմպիադան ուսուցման եղանակ /ԴՊԻՐ N: 46/
Հերմինե Անտոնյան Սովորողների էջերը համացանցում, որպես անհատի կրթություն /ԴՊԻՐ N: 46/
Լուսինե Ալեքսանյան, հատուկ ուսուցման կենտրոնի մասնագետներ Անգլերենի ուսուցում ըստ սովորողների լեզվական կարողությունների մակարդակների /ԴՊԻՐ N: 46/
Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները /ԴՊԻՐ N: 47/
Արմինե Բաբայան, Մերի Առաքելյան Շուրջտարյա մեդիաօլիմպիադան 5-11-րդ դասարանցիների օժտվածության զարգացման միջոց /ԴՊԻՐ N: 48/
Թամար Ղահրամանյան Գրաբարի ուսուցում ավագ դպրոցում /ԴՊԻՐ N: 48/
Աշխեն Գրիգորյան, Անահիտ Հարությունյան, Անահիտ Աղասյան Ուսումնական արձակուրդ /ԴՊԻՐ N: 48/
Yura Ganjalyan Teaching English in Classes of Pupils with Mixed Abilities /ԴՊԻՐ N: 48/
Վեներա Խառատյան, Գայանե Մխիթարյան, Հասմիկ Նալբանդյան, Սուսան Սահակյան, Անահիտ Մեժլումյան, Թամարա Սահակյան Այրում /ԴՊԻՐ N: 48/
Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները /ԴՊԻՐ N: 49/
Жанна Акопян Не бойтесь ошибиться или на ошибках учатся /ԴՊԻՐ N: 49/
Գայանե Մխիթարյան, Անահիտ Մեժլումյան, Թամարա Սահակյան, Սուսան Սահակյան, Վեներա Խառատյան Տեսողություն /ԴՊԻՐ N: 50/
Տիգրան Սարգսյան, ՀՈՒԽ նախագծի հեղինակ Համակարգչային խաղերը ինտեգրացված ուսուցման գործընթացում. հիմնական դպրոց /ԴՊԻՐ N: 50/
Արուսյակ Վարդանյան Էլեկտրոնային ընթերցարաններ /ԴՊԻՐ N: 50/
Жанна Акопян Учебные материалы, созданные в программе Notebook /ԴՊԻՐ N: 50/
Գոհար Բալջյան Մեր Live@Edu ուսումնական տարածքը /ԴՊԻՐ N: 50/
Յուրա Գանջալյան Անգլերենի հաղորդակցական կարողությունները զարգացնելու երկու հնարք /ԴՊԻՐ N: 50/
Նաիրա Ավագյան Էլեկտրոնային այբբենարաններ /ԴՊԻՐ N: 50/
Արմինե Գյոնջյան Շարունակիր հեքիաթը /ԴՊԻՐ N: 50/
Տաթև Մելքոնյան Թվային գրքի ստեղծում 2-րդ դասարանում /ԴՊԻՐ N: 50/
Ելենա Սարգսյան Ճամփորդությունը գիտելիքի ձեռքբերման ձև /ԴՊԻՐ N: 50/
Նունուֆար Սմբատյան Մեր առածանին /ԴՊԻՐ N: 50/
Սիլվա Հարությունյան Ինչպես է իրականացվում անգլերենի հանրակրթական առարկայական ծրագիրը /ԴՊԻՐ N: 50/
Լուսինե Բուշ Սովորում ենք` երգելով կամ երգում ենք սովորելով /ԴՊԻՐ N: 50/
Աշխեն Գրիգորյան Ստացված նախագիծ /ԴՊԻՐ N: 50/
Լիլիթ Բաբայան Հելոուինից ղափամա /ԴՊԻՐ N: 50/
Անահիտ Աղասյան Հայրենագիտական մեդիաուղեցույց /ԴՊԻՐ N: 50/
Լուսինե Հայրապետյան Մեդիալրագրություն. մի քանի դիտարկում /ԴՊԻՐ N: 50/
Լուսինե Բարսեղյան Մեդիակրթություն բոլորի համար՝ ներառյալ հատուկ կարիք ունեցող երեխաները /ԴՊԻՐ N: 51/
Нонна Григорян Информационная культура учащихся и роль библиотеки /ԴՊԻՐ N: 51/
Աշոտ Բլեյան Մեդիան` անընդհատ աշխատանքի հնարավորություն /ԴՊԻՐ N: 51/
Շահանե Նիկոլայան Օտար լեզվի տառերի ուսուցման մասին /ԴՊԻՐ N: 51/
Հայարփի Տոնոյան 1-ին դասարանցու ուսումնական թղթապանակ /ԴՊԻՐ N: 51/
Արևիկ Բաբայան Համացանցն ու ֆիլմերը մեր օգնականն են /ԴՊԻՐ N: 51/
Анна Мкртумян Как я прохожу тему “Времена года” в начальной школе /ԴՊԻՐ N: 51/
Սրբուհի Աղաբաբյան Երգով օտար լեզվի ուսուցում կրտսեր դպրոցում /ԴՊԻՐ N: 51/
Անահիտ Գևորգյան, Անահիտ Գրիգորյան Մեդիան «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի արդյունավետ իրականացման պայման /ԴՊԻՐ N: 51/
Հասմիկ Նալբանդյան Սովորողին և ուսուցչին ուղղված չափորոշչային պահանջներ /ԴՊԻՐ N: 51/
Արմինե Մնացականյան Մեր խաղարկային դատարանը. մեդիան սովորողների օգնական /ԴՊԻՐ N: 51/
Լուսինե Փաշայան Mskh.am-ը՝ ուսումնական կայք /ԴՊԻՐ N: 51/
Անահիտ Հարությունյան Մեդիաստեղծագործական աշխատանք /ԴՊԻՐ N: 51/
Հասմիկ Թոփչյան Դիջիտեքյան մեր պատմությունը /ԴՊԻՐ N: 51/
Հասմիկ Ղազարյան Հեքիաթից մինչև աուդիոգիրք /ԴՊԻՐ N: 51/
Նելլի Թովմասյան Խմբային աշխատանքի կազմակերպում. ուսումնական գործիքը` նեթբուք /ԴՊԻՐ N: 51/
Гаяне Парванян Играя, учим русский язык. /ԴՊԻՐ N: 51/
Նաիրա Նիկողոսյան Ժամանակը, Մարդը և իր ստեղծած տեխնոլոգիաները /ԴՊԻՐ N: 51/
Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները /ԴՊԻՐ N: 52/
Հասմիկ Ղազարյան Կրթությունը կազմակերպելու արդյունավետ ձև /ԴՊԻՐ N: 52/
Հերմինե Անտոնյան Ներկայի և ապագայի դպրոց /ԴՊԻՐ N: 52/
Նունե Մովսիսյան Նոթբուքը և համացանցը ուսումնական պարապմունքում /ԴՊԻՐ N: 52/
Жанна Акопян Учебная самостоятельность, как развить ее у детей? /ԴՊԻՐ N: 53/
Արմինե Բաբայան Նոր մեդիան դասական արվեստի օգնականը /ԴՊԻՐ N: 53/
Ելենա Սարգսյան Գնահատում էլեկտրոնային թղթապանակի միջոցով /ԴՊԻՐ N: 53/
Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները /ԴՊԻՐ N: 54/
Մարգարիտ Սարգսյան Մեթոդիստ: Կամ դասի կազմակերպման այլ ձև /ԴՊԻՐ N: 54/
Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները /ԴՊԻՐ N: 55/
Մարգարիտ Սարգսյան Դիտարկումներ. ակումբային աշխատանք /ԴՊԻՐ N: 55/
Յուրա Գանջալյան Ձյան փաթիլից մինչև ձնագունդ /ԴՊԻՐ N: 55/
Յուրա Գանջալյան Լսել, լսել ու նորից լսել /ԴՊԻՐ N: 56/
Նվարդ Սարգսյան, Մարգարիտ Սարգսյան Բլոգ՝ ինքնարտահայտման, ինքնադրսևորման, աշխատանքի և ուսուցման ժամանակակից մեդիա-միջավայր /ԴՊԻՐ N: 56/
Հասմիկ Ղազարյան Մեդիակրթություն. ինչ է դա /ԴՊԻՐ N: 56/
Լիլիթ Բաբայան Մոդել դասարան, որի նախագիծը ուսումնական աշխատանք է /ԴՊԻՐ N: 56/
Լուսինե Ալեքսանյան Սոցիոլոգիայի ուսուցումը՝ սոցիոլոգիական անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների կազմակերպում /ԴՊԻՐ N: 56/
Մարգարիտ Հարությունյան 5-6-րդ դասարանցի սովորողի ուսումնական աշխատանքը մայրենիի լեզվից /ԴՊԻՐ N: 56/
Լուսինե Բուշ Աշխատանք տանը, աշխատանք դպրոցում /ԴՊԻՐ N: 56/
Շողեր Միրզոյան Երաժշտության ունկնդրում /ԴՊԻՐ N: 56/
Мари Габанян Медиабиблиотека-составляющая и основная часть осуществляемых в учебном комплексе программ. /ԴՊԻՐ N: 57/
Ашот Блеян Медиа- возможность беспрерывной работы /ԴՊԻՐ N: 57/
Ашот Блеян В центре - Вы /ԴՊԻՐ N: 57/
Асмик Казарян Личная веб-страница учителя как средство организации обучения. /ԴՊԻՐ N: 57/
Пришло время /ԴՊԻՐ N: 57/
Հռիփսիմե Առաքելյան Դաստիարակի բլոգ /ԴՊԻՐ N: 58/
Հերմինե Կոստանյան Մեր սովորող-խոհարարները հանգիստ կարող են աշխատել այդ ոլորտում /ԴՊԻՐ N: 58/
Նոնա Գրիգորյան Տեխնոլոգիայի «Մեդիագրադարան» դասին /ԴՊԻՐ N: 58/
Սեդա Խաչատրյան, Տաթև Մելքոնյան, Անահիտ Աղասյան Սովորողի ուսումնական աշխատանքի կազմակերպումը դպրոցում և տանը /ԴՊԻՐ N: 58/
Արտակ Զարգարյան Համացանցից օգտվելու գրագիտություն /ԴՊԻՐ N: 58/
Արմինե Մնացականյան, Հասմիկ Ղազարյան Տանը իրականացվող ուսումնական աշխատանքի կազմակերպում /ԴՊԻՐ N: 58/
Աիդա Պետրոսյան Սովորողների գործունեության կազմակերպման սկզբունքները /ԴՊԻՐ N: 59/
Жанна Акопян Из арсенала учителя иностранного языка /ԴՊԻՐ N: 59/
Նունե Մովսիսյան Ի՞նչ է տալիս կամ տալու բլոգավարությունը դասավանդողին /ԴՊԻՐ N: 61/
Элеонора Эргнян Лучший урок Smart Notebook /ԴՊԻՐ N: 61/
Թամար Ղահրամանյան Ուսումնական նախագիծ «Վահան Տերյան» /ԴՊԻՐ N: 61/
Մարինե Մկրտչյան, Սոֆյա Գրիգորյան, Սաթենիկ Միրզոյան Երաժշտության ոնկնդրում նախակրթարանում և կրտսեր դպրոցում /ԴՊԻՐ N: 61/
Արմինե Մնացականյան «Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ /ԴՊԻՐ N: 62/
Շուշան Ազատյան Անգլիախոսների ակումբ /ԴՊԻՐ N: 62/
Լուսինե Բուշ Կրթահամալիրի տոնացույցով որոշված միջոցառումներին օտար լեզվի ընտրությամբ խմբի մասնագիտական մասնակցությունը /ԴՊԻՐ N: 62/
Արմինե Ղազարյան Աստղացուցարան-ուսումնական կաբինետ /ԴՊԻՐ N: 62/
Լուսինե Ալեքսանյան Սոցիալական ցանցը` որպես սոցիալական աշխատողի արդյունավետ գործիք /ԴՊԻՐ N: 63/
Հասմիկ Ղազարյան Դասի արդյունավետության մասին /ԴՊԻՐ N: 63/
Жанна Акопян Работа с художественным текстом на уроке русского языка /ԴՊԻՐ N: 64/
Աշոտ Տիգրանյան «Հետազոտող ուսուցիչը սովորողի հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանքի կազմակերպիչ» /ԴՊԻՐ N: 1/
Գայանե Թերզյան, Նաիրա Նիկողոսյան, Գայանե Նիկողոսյան «Արև-շաբաթ. ինտեգրված թեմատիկ միավոր» /ԴՊԻՐ N: 2/
Նունե Մովսիսյան «Մայրենիի առաջադրանքների փաթեթ» /ԴՊԻՐ N: 2/
Գևորգ Հակոբյան «Մաթեմատիկա. դասի պլաններ» /ԴՊԻՐ N: 3/
Հակոբ Հակոբյան «Ֆիզիկայի դասավանդման ընթացքում կիրառվող ինֆորմացիոն բլոկները» /ԴՊԻՐ N: 3/
Հակոբ Հակոբյան «Աշխատանք և էներգիա» /ԴՊԻՐ N: 4/ 
Մարինե Ամիրջանյան «Համագործակցային մեթոդներով ուսուցման իմ փորձից» /ԴՊԻՐ N: 4/
Յուրա Գանջալյան «Խմբային ուսումնական գործունեության տեսակները» /ԴՊԻՐ N: 5/
Նարինե Խաչատրյան «Անգլերենի համագործակցային ուսուցում» /ԴՊԻՐ N: 5/
Աշոտ Բլեյան «ՏՀՏ-ն ուսուցման միջոց» /ԴՊԻՐ N: 5/
Հակոբ Հակոբյան «Համակարգչի  կիրառումը  ֆիզիկայի   դասապրոցեսում» /ԴՊԻՐ N: 5/
Մարիամ Սիմոնյան «Անգլերենի ուսուցումը մեդիա կենտրոնում» /ԴՊԻՐ N: 5/
Նաիրա Նիկողոսյան «Սովորողի ուսումնական աշխատանքի որակի գնահատում և  գործիքներ» /ԴՊԻՐ N: 5/
Գոհար Բադալյան «3-5 տարեկան երեխաների աճի բնութագիր-սանդղակ» /ԴՊԻՐ N: 5/
Սոնա Բալայան «9-10 տարեկանների բնական զարգացման բնութագիր» /ԴՊԻՐ N: 5/
Լուսինե Ալեքսանյան «ՏՀՏ-ի միջոցով կազմակերպված սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունը՝ որպես դասագործընթացը վերահսկող և գնահատող գործիք» /ԴՊԻՐ N: 5/
Մարիամ Սիմոնյան «Կարաոկեն ուսումնական գործունեություն» /ԴՊԻՐ N: 6/
Աշոտ Տիգրանյան «Գնահատման գործակցային-չափանիշային համակարգ» /ԴՊԻՐ N: 6/
Մարգարիտ Հարությունյան, Մարիամ Սիմոնյան «Ակումբային գործունեությունը Բ-1-ի դպրոց-պարտեզում» /ԴՊԻՐ N: 8/ 
Աշոտ Տիգրանյան «Գնահատման գործակցային-չափանիշային համակարգի կիրառման իմ տարբերակը» /ԴՊԻՐ N: 8/ 
Լիանա Հակոբյան «Ինքնաստուգում համակարգչով» /ԴՊԻՐ N: 9/ 
Լուսինե Փաշայան «Ինչպես դիագրամներ կառուցեցինք» /ԴՊԻՐ N: 10/ 
Գոհար Բադալյան «Դասարանի նկարը» հոգեբանական գրաֆիկական թեսթի անցկացման տարբերակներ» /ԴՊԻՐ N: 11/
Ն. Կոնոպլյովա «Հրաշամանուկների ճակատագիրը: Դրա մասին մտածե՞լ եք»/ԴՊԻՐ N: 12/
Հետարքրքությո՞ւն, զվարճա՞նք, թե՞ պահանջմունք Դեռահասներին ի՞նչ է տալիս «չաթը» /ԴՊԻՐ N: 12/
Մարգարիտ Սարգսյան «Ուսումնահետազոտական նախագիծ. ինչպե՞ս գնահատենք և արժևորենք այն» /ԴՊԻՐ N: 13/
Յուլյա Բաբաևա «Օժտված երեխաները և համակարգիչները» /ԴՊԻՐ N: 13/
«Օժտված երեխաներ» ծրագիրը /ԴՊԻՐ N: 15/
«Օժտված երեխան հանրակրթական դպրոցում» ծրագիրը /ԴՊԻՐ N: 15/
Դավիթ Մինասյան «Հերոնի բանաձևը» /ԴՊԻՐ N: 16/
Յուրի Լազարև և այլք «Ժամանակի զգացում» (օժտված երեխաների հետ խմբային աշխատանքի մեթոդներ) /ԴՊԻՐ N: 16/
Վեներա Խառատյան «Ռեֆերատային ուսուցում քիմիայից» /ԴՊԻՐ N: 16/
Նատալյա Շումակովա «Օժտված երեխաների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները» /ԴՊԻՐ N: 17/
Ն. Նարիցին «Ո՞ւմ են պետք հրաշամանուկները» /ԴՊԻՐ N: 18/
Մ. Բախտին «Ֆրանսուա Ռաբլեի ստեղծագործությունը ու միջնադարի և վերածննդի ժողովրդական մշակույթը» /ԴՊԻՐ N: 19/
Թամար Ղահրամանյան «Աբովյանի կերպարը Ե. Չարենցի «Դեպի լյառն Մասիս» պոեմի և Ա. Բակունցի «Խաչատուր Աբովյան» վեպի շրջանակներում /ԴՊԻՐ N: 19/
Հակոբ Հակոբյան «Բնագիտական առարկաների դասավանդման կազմակերպումը» /ԴՊԻՐ N: 20/
Ով է առաջնորդը /ԴՊԻՐ N: 23
Եթե ծաղրածուի դեր է, արդեն ծիծաղելի  չէ /ԴՊԻՐ N: 23/
Յուրա Գանջալյան «Լեզվական խաղեր» /ԴՊԻՐ N: 24/ 
Ժաննա Հակոբյան, Գայանե Յազիչյան Методическая разработка к уроку-обсуждению на тему “Как мы общаемся” /ԴՊԻՐ N: 24/
Դպրոցականների վատ առաջադիմության մեղավորը եղանակն է /ԴՊԻՐ N: 24/
Էնտոնի Դալման-Ջոնս «Երեխայի ճանաչողական հետաքրքրության բնույթը» /ԴՊԻՐ N: 25/
Ռուստամ Կուրբատով «Միջին դպրոց» /ԴՊԻՐ N: 25/
Հասմիկ Ղազարյան «Նորից Աբովյանի մասին» /ԴՊԻՐ N: 26/
Անահիտ Ավագյան «Մի նախագծի մասին» /ԴՊԻՐ N: 26/
Նաիրա Դալուզյան «Ուսումնական նյութի ընտրության մասին» /ԴՊԻՐ N: 26/
Արմինե Աբրահամյան «Ի՞նչն է ավելի կարևոր» /ԴՊԻՐ N: 26/
Մարգարիտ Հարությունյան «Դասի արդյունավետությունն ապահովելու լավագույն միջոցը համագործակցությունն է» /ԴՊԻՐ N: 26/
Մարգարիտ Սարգսյան «ՏՀՏ-ն` պոեզիայի ուսումնասիրման գրավիչ և արդյունավետ միջոց» /ԴՊԻՐ N: 26/
Աշոտ Տիգրանյան, Դավիթ Մինասյան «Համակցված առաջադրանքներ» /ԴՊԻՐ N: 26/
Դավիթ Մինասյան «Տեքստային փոփոխականներ: Տեքստերի հետ աշխատանքի ֆունկցիաներ և պրոցեդուրաներ» /ԴՊԻՐ N: 27/
Լուսինե Մանուկյան «Լաո Ցզի: Դաոսիզմ. փիլիսոփայությո՞ւն, թե՞ …» /ԴՊԻՐ N: 27/
Թամար Ղահրամանյան «Չարենցի բանաստեղծությունների ուսուցման դաս» /ԴՊԻՐ N: 28/
Աշոտ Բլեյան «Հանրակրթության մեդիագրի շրջանը» /ԴՊԻՐ N: 32/
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ