ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԴՊԻՐ 41
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Տաթևիկ Թամազյան
Մեդիան համախմբում է մեզ

Մարգարիտ Հարությունյան
Մեդիամայրենի 5-6-րդ դասարաններում

Մարի Գաբանյան, Զարուհի Առաքելյան
Մեդիագրադարան

Յուրա Գանջալյան
Մեդիաօլիմպիադաներին ներկայացվող անգլերենի առաջադրանքների ստեղծագործական բնույթըՄեթոդական մշակումներ

Լուսինե Բարսեղյան
Ուսումնական նյութեր Notebook ծրագրով

Լուսինե Մանուկյան
Հանրակրթական դպրոցի ուսումնական համացանց

Հասմիկ Թոփչյան
Մեդիալրագրությունը ինքնակրթություն է

Լուսինե Բուշ
Մեդիա-ինքնակրթություն

Ուսումնական նյութեր

Սուսան Գալստյան
Ասացվածքներ

Պաուլո Կոելիո
Լույսի զինվորի գիրքը

Մարկոս Էլիոս Ավրելիոս Վերոս
Ինքս ինձ հետ մենակ

Ծիսական տոնացույց

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Էլեոնորա Հերգնյան
Թոռնիկիս կորեական մանկապարտեզը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Գևորգ Հակոբյան
Մեր մեդիաընթերցարանը

Անահիտ Հարությունյան
Մեդիատեխնոլոգիաների խորացված ուսուցման 2-րդ դասարան

Նաիրա Նիկողոսյան
Մեդիաընդունելությունը կրթահամալիրում

Գեղեցիկ Սահակյան
Մեդիաինքնակրթություն

Արուսյակ Վարդանյան
Մեդիան, համացանցը կրթական գործիքներ

Լիլիթ Բաբայան
Մեդիահաշվետվությունը դասավանդողի աշխատանքի և սովորողների կրթության կազմակերպում

Քրիստինե Շահբազյան
Մեդիաինքնակրթություն

Աշոտ Բլեյան
Նոր գինին` նոր տիկի մեջ

Նունե Մովսիսյան
«Անհատական համակարգիչ-դասընկեր» ծրագրի զարգացման հնարավոր ուղղությունները

Շուշան Սողոմոնյան
Մեդիահրատարակչություն

Յուրա Գանջալյան
Մեդիահանրակրթություն… Իսկ ինչու՞ մեդիա

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Նունուֆար Սմբատյան
Շուտասելուկներ

Մերի Առաքելյան
Երաժշտության մեդիաօլիմպիադա «Գարուն»

Գոհար Եղոյան
Մեդիանախագիծ «Բզեզի դպրոցը»

Հասմիկ Ղազարյան
Սոցիալական ցանցերը՝ ուսումնական տարածք

ԱՐՁԱԳԱՆՔ

Մանուշակ Աբրահամյան
Մեդիատեխնոլոգիաների խորացված ուսուցման դասարան-լաբորատորիա

Նաիրա Ավագյան
Սպասում ենք հաջորդ մեդիաօլիմպիադային

Սոֆյա Այվազյան
Սեբաստացիներս` աշխարհի քաղաքացիներ

Աշոտ Տիգրանյան
Ինքնուսուցում <——> փոխուսուցում = ուսուցում

Լիանա Հակոբյան
Մեդիաօլիմպիադա «Գարուն». ամփոփում

Արմինե Գյոնջյան
Մեդիաինքնակրթություն. աշխարհը մեր ձեռքում

Անուշ Ալեքսանյան
Ուսումնական ֆիլմը որպես ուսուցչի և սովորողի ինքնաստուգման ձև

Լուսինե Փաշայան
Մեդիակրթություն. նեթբուքը ուսումնական գործիք

Մերի Գրիգորյան
Մեդիատեխնոլոգիաների խորացված ուսուցման դասարան-լաբորատորիա

Տաթև Բլեյան
Մեդիաընդունելություն կամ մեդիան` արտացոլանք

Նաիրա Դալուզյան
Կայքը որպես ուսումնական միջավայր

Հասմիկ Նալբանդյան
Էկո-մրցույթը և մեդիա-կրթությունը
Մեդիաօլիմպիադաներին ներկայացվող անգլերենի առաջադրանքների ստեղծագործական բնույթը

Նախաբան
Հանրակրթական տարրական, միջին և ավագ դպրոցների սովորողներին ներկայացված են ընդհանրական որակական պահանջներ` չափորոշիչներ, որոնք ներառում են և՛ գիտելիքների համակարգ, և՛ կարողություններ: Կրթական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը կարևորվեց նրանով, որ մեծ տեղ տրվեց սովորողների կարողությունների ձևավորմանը կրթության կազմակերպման գործում: Գրվեցին և հրատարակվեցին առարկայական նոր չափորոշիչների և ծրագրերի գրքերը, բայց դպրոցների պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերը հիմնականում ստուգում են միայն աշակերտների ստացած գիտելիքները: Մոտավորապես նույնն են նաև հանրապետական օլիմպիադաներին տրվող առաջադրանքները: Առաջադրանքների բովանդակությունը և քննությունների անցկացման նման կարգը հանդուրժում են միայն ու միայն հնարավոր անարդարությունների դեմն առնելու համար: Հազարավոր շրջանավարտներ միևնույն ժամանակ, հարյուրավոր խստորեն հսկող աչքերն իրենց վրա հառած` լարում են իրենց հիշողությունը, որպեսզի հիշեն այն միակ բառը կամ նախդիրը ու ճիշտ ընտրություն կատարեն: Ամեն ինչ արդար է արվում, բայց այս տեսակի արդարությունը չի կարող դրական արժևորվել, քանի որ չեն բացահայտվում սովորողի կարողությունները:

Բոլորովին այլ պատկեր է մեդիաօլիմպիադայի դեպքում: Առաջադրանքները ստեղծագործական են և չունեն միանշանակ մեկ պատասխան: Սովորողին հնարավորություն է տրվում օգտվելու տարբեր դասագրքերից և տեղեկատվական աղբյուրներից: Փաստորեն նա հետազոտական աշխատանք է կատարում: Ոչ մի պահ չի ընդհատվում սովորողի կրթությունը: Ընդհակառակը` նորը իմանալու նորանոր շարժառիթներ է ձեռք բերում և որ ամենակարևորն է` սովորում է սովորել:

Ներկայացնում եմ միջին և ավագ դպրոցներում անգլերենի մեդիաօլիմպիադայի առաջադրանքների նմուշներ, որոնք ստեղծագործական և հետազոտական բնույթ ունեն:

Առաջադրանքներ 7-րդ և 8-րդ դասարանների աշակերտներին
I. Տեքստերի տրամաբանական շարունակում բայական տարբեր ժամանակաձևերով
Logical text completions using different verb tenses.
1. My adventures in Hankavan
Last summer our family went to a holiday home in Hankavan. Our holiday home was near a mountainous river and a forest of fir trees. The air was fresh and the countryside was beautiful. Someone told us that there was a waterfall not far from the holiday home. My brother and I decided .....
2. The house of my dreams
Now I am going to describe the house of my dreams to you. It will not be in the centre of Yerevan. It will be in a quiet place away from the city's busy traffic. ....
3. If
If I have enough money, I will buy a notebook for me. If I buy a notebook, I will connect it to the Internet. If I connect my notebook to the Internet, I ....

II. Հարկ է, որ ի վիճակի լինես խնդրանք արտահայտելու:
You should be able to express your request
Use the following beginnings to express your requests: Could I ….; Do you mind if I…?; Can I … ?
e.g. I feel sick. Could l leave classes a bit earlier?
I don’t know the meaning of this word. Can I look it up in the dictionary?
1. I’m fed up. …
2. It’s hot in here. …
3. I’m hungry. …
4. I have forgotten your telephone number. …
5. I have got a headache. …
6. I’m tired. …
7. I’m cold. …
8. It’s stuffy in here. …
9. We have run out of bread. …
10. My have left my mobile phone at home.

III. Որքան ... այնքան
The … the…
Complete the sentences.

1. The more you know the …
2. The less you know the …
3. The cheaper the hotel the …
4. The longer the way the …
5. The hotter it gets the …
6. The colder it gets the …
7. The more interesting the film is the …
8. The less you eat the …
9. The more you eat the …
10. The more you work with the computer the …

IV. Պատմիր, թե ինչպես ես պատկերացնում քո ապագան
Tell us about your hopes and plans for the future

Առաջադրանքներ 9-րդ դասարանի աշակերտների համար
I. Երբեմն հարկ է լինում խորհուրդ տալ:
Sometimes you should be able to give advice.
Give advice to your friend with the following beginning: If I were you, I'd ...
Խորհուրդ տվեք ձեր ընկերներին` սկսելով այսպես. Եթե ես քո տեղը լինեի, ես …
I am always losing things. If I were you, I would put everything into my bag.
My pronunciation is very bad.
My hair is very dry.
I get tired while working with the computer.

II. Համացանցում գտիր վաճառքի հանված մի տան նկարագրություն: Կազմիր երևակայական երկխոսություն անշարժ գույքի գործակալի և գնորդի միջև:
Find a description of a house for sale on the Internet. Form an imaginary dialogue between the estate agent and a buyer. The buyer wants to reduce the price and but the estate agent doesn't want to do it.

III. Մի այսպիսի ասացվածք կա “Նեղ օրվա ընկերն է իսկական ընկեր”: Մեկնաբանիր այս ասացվածքը քո օրինակներով:
There is an English saying “A friend in need is a friend indeed”. Illustrate this saying in your own examples.

Առաջադրանքներ 10-րդ և 11-րդ դասարանների աշակերտների համար
I. Համացանցում գտեք Eco-warrier (Էկո-զինվոր) բառի մասին տեղեկատվություն: Կարդալով տեղեկատվությունը, գրեք ձեր սեփական պատկերացումները էկո-զինվորի անելիքների մասին ձեր երկրում և այն թաղամասում, որտեղ ապրում եք:
Find information about the word “Eco-warrior” on the Internet. Reading this information write your own conceptions on eco-warrior’s activities in your country and in the district where you live.

II. Համացանցով տեղեկատվություն փնտրեք Ավստրալիայի տնտեսության, կլիմայի, կենդանական և բուսական աշխարհի մասին: Համեմատություններ արեք Հայաստանի հետ:
Find Information about the economy, climate, flora and fauna of Australia. Compare with Armenia.

III. Դուք համաձայն ե՞ք այս ասացվածքին «Երբ աղքատությունը դռնից ներս է մտնում, սերը դուրս է թռչում պատուհանից»:
Do you agree about this saying «When poverty comes in through the door, love flies out of the window».

IV. Ենթադրենք ինչ-որ էտապում ուզում եք ձեր կրթությունը շարունակել Եվրոպական մի որևէ երկրում: Գտեք եվրոպական մի որևէ երկրի համալսարանի կայք: Պարզեք, թե ինչ ֆակուլտետներ կան այդ համալսարանում, որքան է ուսման վարձը, կամ կա՞ արդյոք անվճար սովորելու համար նախատեսված կրթաթոշակ, և ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնել, որպեսզի ձեռք բերել այդ կրթաթոշակը: Տեղեկատվությունը թարգմանեք և ներկայացրեք այն հայերեն` նշելով կայքի անունը:

Let’s suppose that you want to continue your education in a European country. Find the web site of a university in a European country. Find out what departments there are in it, how much the fee is, or whether there is a chance of getting a scholarship, and what examinations should be taken to get that scholarship. Send the Armenian translation to the examination centre mentioning the name of the website.

Ներկայացված առաջադրանքների օրինակները անպայմանորեն չեն նախատեսված միայն մեդիաօլիմպիադաների համար: Դրանք կարելի է գործածել նաև առօրյա ուսումնական գործունեության մեջ:

Օգտագործված գրականություն

  • David Seymour & Maria Popova “700 Classroom Activities” Macmillan, 2005
  • Joe Sheils “ Communication in the Modern Languages Classroom”
  • Thomas Kral “The Lighter Side of TEFL” A teacher’s resource book of fun activities, 1994
  • “Common European Framework with Reference for Languages” 2001

5.05.2011

Բացվել է 255 անգամ
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ