ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԴՊԻՐ 45
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ


Դիջիտեք-ը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Նունե Մովսիսյան
Հայոց լեզվի, գրականության ուսուցման արդյունավետության գնահատում

Հասմիկ Ղազարյան
Մեդիալրագրություն

Հասմիկ Նալբանդյան
Էկոլոգիայի ուսուցում էկոլոգիական նախագծերի իրականացմամբ

Յուրա Գանջալյան
Ուսուցման առարկան` օտար լեզու և ոչ թե լեզվի մասին գիտելիք

Yura Ganjalyan
To teach the language and not some knowledge about the language

Մեթոդական մշակումներ

Карине Агамян
Пословицы и поговорки как средство обучения

Жанна Акопян
Качество обучения русскому языку и контроль учебных достижений учащихся


Մեդիաօլիմպիադա

Աշոտ Տիգրանյան
12-րդ դասարանում ուսուցման կազմակերպման կարգ


Մեդիակրթության առանցքային տեսությունները

Ուսումնական նյութեր


Խաչատուր Աբովյանը և մաթեմատիկան

Պաուլո Կոելիո
Լույսի զինվորի գիրքը

Ծիսական տոնացույց


Գյուտ խաչի տոնՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Շալվա Ամոնաշվիլի
Որտե՞ղ ես, ժպիտ իմ

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ


Հանրակրթական ԴիջիԹեք 2012

Հասմիկ Բարսեղյան, Մերի Խանջյան
Կարի և մոդելավորման, գործվածքի, գորգ-կարպետի արտադրությամբ ուսուցման արհեստանոց

Հերմինե Կոստանյան
Սովորողների մասնագիտական հմտությունների զարգացում ուսումնաարտադրական արհեստանոցում

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Կոնստանտին Շերեմետև
Թաքնված ինքնախղճահարություն

ԱՐՁԱԳԱՆՔ

Աննա Մանուկյան
Տետրից notebook

Սեդա Խաչատրյան
Մսուրի երեխաներից մինչև ուսուցիչները մասնակցում են

Նաիրա Ավագյան
Սովորության, անխուսափելի կարգի վերածված արարողություն

Տաթև Մելքոնյան
Սովորական օլիմպիադա չէ

Անահիտ Ավագյան
Մեծ դեր ունի մեդիագրադարանը

Աննա Էլնազարյան
Օտար լեզուների ուսումնական պլանը դառնում է ավելի ճկուն

Эста Симонян, Анна Мкртумян
Медиабиблиотека

Shahane Nikolayan
Teaching English by fitting lessons for mixed ability classes

Հայկազ Մարգարյան, Արսեն Գալստյան
Հոկտեմբերյան հավաքին ներկայացված մանկավարժական ծրագրերի փորձագիտական եզրակացություն

Լուսինե Բարսեղյան
Մեդիագրադրան

Աշխեն Գրիգորյան, Հասմիկ Ղազարյան, Հայարփի Տոնոյան, Արմինե Մնացականյան
Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

Անահիտ Հարությունյան
«Նոթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագիրն անհրաժեշտ է
Հոկտեմբերյան հավաքին ներկայացված մանկավարժական ծրագրերի փորձագիտական եզրակացություն

1. «Նոթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագրի քննարկման շուրջ փորձենք կատարել մի շարք դիտարկումներ: ՏՀՏ-ները արդի կրթական համակարգում ունեն շատ կարևոր նշանակություն: Սակայն ուսուցումը արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել ինքնուրույն ուսումնական նյութեր, որոնք պետք է ունենան վերլուծական բովանդակություն, իսկ ինտերնետից բերված նյութերը նման են սոսկ ինֆորմացիայի և սովորողի մոտ աստիճանաբար նվազում է ուսումնական նյութի ընկալման և յուրացման հնարավորությունը: Նոթբուքերի, նեթբուքերի օգտագործումը դասապրոցեսի ժամանակ շատ կարևոր է, սակայն այդ ժամանակ դասավանդողը պետք է կարողանա վերահսկել սովորողներին, քանի որ նրանք փորձում են շեղվել ուսուցման պրոցեսից և տեխնիկան օգտագործել այլ նպատակով: Մենք գտնում ենք, վերը նշված տեխնիկական միջոցները օգտագործելու համար պետք է հաշվի առնվեն սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները, այսինքն` ուսուցումը կազմակերպել այնպես, որ ցածր դասարաններում սովորողները 15 – 20 րոպե զբաղվեն համակարգիչներով, իսկ բարձր դասարաններում` ավելի շատ: Հնարավորության դեպքում համակարգիչներում տեղադրել պատրաստի ուսուցողական-վերլուծական ծրագրեր և նվազեցնել դասդապրոցեսի կախվածությունը ինտերնետից: Լավ կլիներ տարեկան երկու անգամ ստուգել սովորողների տեսողությունը և լսել բժշկի խորհուրդները: Այս դեպքում ուսուցումը և ուսուցման կազմակերպումը կդառնան ավելի արդյունավետ:

2. Առավոտյան պարապմունքների վերաբերյալ փորձենք ձևակերպել մեր մի քանի նկատառումները: Այդ պարապմունքները մեր կարծիքով շատ կարևոր են, քանի որ իրենց մեջ պարունակում են կազմակերպչական և կարգապահական տարրեր: Սովորողների մեջ ձևավորվում է միասնական հավաքական թիմ լինելու վարքագիծ և նպաստում նրանց ինքնահաստատմանը: Այստեղ պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել պարապմունքների նախապատրաստմանը, որտեղ առաջնային պիտի լինի բովանդակությունը: Լավ կլինի, որ առավոտյան ամեն մի պարապմունք տարբերվի նախորդից ու հաջորդից: Օրինակ` լինեն պարապմունքներ նվիրված սպորտին, ֆիզ. պատրաստվածությանը, շրջակա միջավայրի պահպանությանը, կրթահամալիրում կատարվող աշխատանքներին և այլն:

3. Էլեկտրոնային մատյանները սովորողներին և նրանց ծնողներին տեղեկություն տալու լայն հնարավորություն են ստեղծում: Դասավանդողը գոնե շաբաթը մեկ պետք է սովորողին ներկայացնի նրա առաջադիմությունը տվյալ շաբաթում: Դա սովորողների մեջ կառաջացնի արդար և առողջ մրցակցություն և կբարելավվի նրանց վերաբերմունքը ուսման նկատմամբ: Լավ կլինի ստեղծել ծրագիր, որ հնարավորություն տա, որ միայն տվյալ առարկան դասավանդողը կարողանա մտնել իր առարկայի էջը:

Բացվել է 255 անգամ
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ