ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԴՊԻՐ 51
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Սաթենիկ Միրզոյան
Երաժշտությունը կրտսեր դպրոցում

Կարինե Պետրոսյան
Ռուսերենի և հայերենի համագործակցային ուսուցում. նախագիծ

Մեթոդական մշակումներ

Նաիրա Նիկողոսյան
Ժամանակը, Մարդը և իր ստեղծած տեխնոլոգիաները

Гаяне Парванян
Играя, учим русский язык.

Նելլի Թովմասյան
Խմբային աշխատանքի կազմակերպում. ուսումնական գործիքը` նեթբուք

Հասմիկ Ղազարյան
Հեքիաթից մինչև աուդիոգիրք

Հասմիկ Թոփչյան
Դիջիտեքյան մեր պատմությունը

Անահիտ Հարությունյան
Մեդիաստեղծագործական աշխատանք

Լուսինե Փաշայան
Mskh.am-ը՝ ուսումնական կայք

Արմինե Մնացականյան
Մեր խաղարկային դատարանը. մեդիան սովորողների օգնական

Հասմիկ Նալբանդյան
Սովորողին և ուսուցչին ուղղված չափորոշչային պահանջներ

Անահիտ Գևորգյան, Անահիտ Գրիգորյան
Մեդիան «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի արդյունավետ իրականացման պայման

Սրբուհի Աղաբաբյան
Երգով օտար լեզվի ուսուցում կրտսեր դպրոցում

Анна Мкртумян
Как я прохожу тему “Времена года” в начальной школе

Արևիկ Բաբայան
Համացանցն ու ֆիլմերը մեր օգնականն են

Հայարփի Տոնոյան
1-ին դասարանցու ուսումնական թղթապանակ

Շահանե Նիկոլայան
Օտար լեզվի տառերի ուսուցման մասին

Լուսինե Բարսեղյան
Մեդիակրթություն բոլորի համար՝ ներառյալ հատուկ կարիք ունեցող երեխաները

Աշոտ Բլեյան
Մեդիան` անընդհատ աշխատանքի հնարավորություն

Нонна Григорян
Информационная культура учащихся и роль библиотеки

Ուսումնական նյութեր

Պաուլո Կոելիո
Լույսի զինվորի գիրքը

Mane Gevorgyan
The open door


Հնդկական զրույցներ

Ծիսական տոնացույց

Նունե Մովսիսյան
Տեառնընդառաջի ծեսը Հայաստանում

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Թամազյան Մարգարիտ
Նախակրթարանային մոդել-խմբասենյակ. ամենակրտսերների մուտքը մեդիա

Տաթև Բլեյան
Ամենօրյա համոզում, որ դու կարող ես…

Լուսինե Ալեքսանյան
Սոցիոլոգի ծառայությունը կրթահամալիրիում

Անուշ Ասատրյան
Մեր բուսաբանական լաբորատորիան՝ մեզ ուսուցիչ

Շամիրամ Պողոսյան
Մեդիակրթություն ծնողների համար

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Վահրամ Թոքմաջան
Գիտակների ակումբ

Աննա Հայրոյան
Ամեն ինչ սկսվում է նախակրթարանից

ԱՐՁԱԳԱՆՔ

Նարինե Պետրոսյան
Մարդու իրավունքներ և քաղաքացիական կրթություն

Տաթև Թամազյան
Հաջորդ տարի` նաև «Լավագույն լուսանկարչական շարք»
Օտար լեզվի տառերի ուսուցման մասին

Ունենալով տառուսուցման քիչ փորձ, այնուամենայնիվ եկել եմ այն եզրահանգման, որ չկա օտար լեզվի այբուբենի ուսուցման մեկ ճիշտ ուղի կամ այն ուսուցանելու հաստատված տարիք:
Դրանք կախված են դպրոցների ծրագրային մոտեցումից և, իհարկե, սովորողի ընդունակություններից:
Որոշ երեխաներ կարողանում են ճանաչել տառերը 5-6 տարեկանում, որոշ երեխաներ էլ ջանում են տարբերել “b” ու” d” 6-7 տարեկանում: Ինչպես նաև, այն ժամանակը, որը պահանջվում է ուսուցման և սովորելու համար, նույպես շատ հարաբերական է:
Շատ ուսուցիչներ պնդում են, որ ճիշտ չէ այբուբենը սովորոցնել ըստ այբբենական կարգի, մյուսներն էլ պնդում են, որ ճիշտ է սովորեցնել այնպիսի հերթականությամբ, որ հնարավոր լինի բառեր կազմել: Ոմանք էլ գրում են, որ պետք չէ միաժամանակ սովորեցնել այն տառերը, որոնք հնչյունաբանական և գրելաձևի տեսանկյունից նման են միմյանց:
Անձամբ կարծում եմ, որ ավելի արդյունավետ է կիրառել ուսուցման միաժամանակ մի քանի մեթոդներ:
Այդ մեթոդներից մեկը, կարծում եմ, սկզբում բաղաձայների մի որոշ խմբի ուսուցանելն է (օրինակ`d, c, t, p), այնուհետև, որևէ ձայնավորի (օրինակ`a): Հետո կվերցնենք բաղաձայների մեկ այլ խումբ ( օրինակ `n, h, f, s), և մեկ այլ ձայնավոր (օրինակ`i կամ`u):
Չեմ կարծում, որ շատ կարևոր է այն փաստը, թե ինչ հերթականությամբ կուսուցանվեն տառերը: Աշակերտները պետք է ճանաչեն լատինական տառերը և՛ հերթականությամբ, և՛ հաջորդականությունից դուրս: Խնդիրն այն է,որ a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k,… հաջորդականությամբ իրոք անհնար կլինի հեշտությամբ բառեր կազմել:
Մյուս մոտեցումն էլ այն է, որ կարելի սկսել ուսուցումը այն տառերից, որոնցով սկսվում և կազմվում է երեխայի անունը: Դա ոգևորելու ձև կլինի. ավելի հեշտ կլինի մտապահել տառերը և դրանցով բառեր կազմել: Նման մեթոդ է նաև այն բառերի կամ բառակապակցությունների ընտրությունը, որոնք հաճախ են հանդիպում մեզ շրջապատող աշխարհում (oրինակ`”Disney”, “Donald Duck”,”Play”,”Candy” և այլն): Այսինքն՝ սկզբում սովորողները տառուսուցման այնպիսի գործողությունների մեջ պետք է ներգրավվեն, որոնք կօգնեն նրանց հեշտությամբ ճանաչել տառերը:

Իմ դասաժամերի ընթացքում կիրառում եմ հետևյալ մեթոդները.

1. Մեծատառերի և փոքրատառերի միացում
Աշակերտները սիրով կատարում են այս առաջադրանքը, որի ժամանակ խնդրում եմ իրենց օգնել “Մայրիկ կենդանիներին” (մեծատառերին) գտնել իրենց ձագուկներին (փոքրատառերին): Այս խաղի խնդիրն է ճանաչել մեծատառերն ու փոքրատառերը, և միացնել իրար. օգտագործվող կայքը՝ https://pals.virginia.edu/pdfs/activities/alphabet-rec/mamaandme.pdf

2. Բինգո տառեր
Բինգոն պարզ և զվարճալի խաղ է, որի ընթացքում երեխան սովորում է ճանաչել մեծատառերի փոքրատառերը և հակառակը: Խաղը կրկին համացանցից է.

3. Կենդանակերպ տառեր

Տառերի զուգորդումը կենդանիների հետ հիանալի միջոց է օգտագործելու սովորողների ունեցած գիտելիքը և ներդնելու այն տառաճանաչման գործընթացի մեջ:
Ենթադրենք` սովորողը գիտի՝ ինչպես է «օձ» բառը անգլերեն (snake), և «S» տառը պատկերել այնպես, որ նման լինի օձի, այսպես նրա հիշողության մեջ ավելի հեշտ կամրապնդվի յուրաքանչյուր տառ՝ http://alphabetimals.com/

Տառուսուցման մեջ ծագող մեկ այլ խնդիր է տպատառերի և ձեռագիր տառերի միջև ընտրություն կատարելը: Կարծում եմ` յուրաքանչյուր ուսուցիչ ինքը պետք է որոշի, որ գրելաձևին հիմնվի, սակայն հնարավոր է երկու ձևերն էլ միաժամանակ կիրառել:

Ի վերջո, գերզարգացած տեխնոլոգիաներով հարուստ աշխարհում չպետք է մոռանանք մեր դասաժամերի մեջ ներգրավել այնպիսի միջոցներ, ինպիսիք են թվային ֆլեշքարտերը, CD-ները, համացանցը, աշակերտների կողմից պատրաստված “ABC” թվային այբբենարանները, և այլն, որոնք այնպիսի մեծ հանարավորություններ են ընձեռում լեզվի ուսուցչին, որոնք անհնարին էին թվում նախորդ տարիներին: 

 

 

Though having little experience in alphabet teaching, I have come to learn that there’s no one correct way of teaching the alphabet and no set age to begin teaching it. Both of these depend on different schools and students.
Some children are able to recognize the letters at the age of 5-6. Some children are still struggling to recognize “b” and “d” at the age of 6 or 7. And the time it takes to teach and learn the letters varies as well.
Some teachers say that it is not right to teach the alphabet in order, others say that it is good to teach the letters in a way they could make words put together, and some will say you should not teach letters that sound or look the same too close together.

I personally think it is better to apply a variety of methods in teaching the alphabet.
It may be effective to teach a set of consonants (l, t, p, s) and then a vowel (a). In this way students may start to put the letters together into words. Then another set of consonants (n, b, h, f) and the vowel (o) are taught.
I don’t think it really matters in what order you teach the letters. It is not enough to simply teach your students the letters of the alphabet in order. Children also must learn the letters of the alphabet out of sequence as well as in sequence. The problem is that you really can’t read or make any words with letters “a, b, c, d, e,f,…”. It would take too long to get to the point where your students will be able to make and read words.

Another approach we can use is to start with a child’s name and teach the letters in it. Help them notice the letters in the print that surrounds them and that you share with them every day. Engage the students in activities that will help them learn to recognize letters visually.

I use the following activities during my lesson:

Matching upper case and lower case

I use the following activity asking students to help the "Mama animals" (uppercase letters) find their "babies" (lowercase letters). This game includes matching the uppercase mothers with their lowercase babies. See the source: https://pals.virginia.edu/pdfs/activities/alphabet-rec/mamaandme.pdf

Letter Bingo
Bingo is a simple game that children enjoy and can be used to help them learn about the upper and lower-case letters. See the link: http://www.abcya.com/kindergarten_alphabet_bingo.htm

Animal letters
Associating letters with animals is also a great way to take something the students know about with incorporating that into learning something new. See the link: http://alphabetimals.com/
Another issue is the difference between printed characters and the handwritten characters. Cursive writing presents further difficulty where one letter ends and the other begins. I think the teacher either has to choose which script to stick with, or teach both scripts at a time.

And finally, in this world of advanced technologies, we should not forget to bring the media, the digital technologies into our classes: self-made ABC videos, digital flash cards, CDs, etc, greatly change the possibilities the teachers had in the past years for language teaching. 

Բացվել է 255 անգամ
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ