ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԴՊԻՐ 51
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Սաթենիկ Միրզոյան
Երաժշտությունը կրտսեր դպրոցում

Կարինե Պետրոսյան
Ռուսերենի և հայերենի համագործակցային ուսուցում. նախագիծ

Մեթոդական մշակումներ

Նաիրա Նիկողոսյան
Ժամանակը, Մարդը և իր ստեղծած տեխնոլոգիաները

Гаяне Парванян
Играя, учим русский язык.

Նելլի Թովմասյան
Խմբային աշխատանքի կազմակերպում. ուսումնական գործիքը` նեթբուք

Հասմիկ Ղազարյան
Հեքիաթից մինչև աուդիոգիրք

Հասմիկ Թոփչյան
Դիջիտեքյան մեր պատմությունը

Անահիտ Հարությունյան
Մեդիաստեղծագործական աշխատանք

Լուսինե Փաշայան
Mskh.am-ը՝ ուսումնական կայք

Արմինե Մնացականյան
Մեր խաղարկային դատարանը. մեդիան սովորողների օգնական

Հասմիկ Նալբանդյան
Սովորողին և ուսուցչին ուղղված չափորոշչային պահանջներ

Անահիտ Գևորգյան, Անահիտ Գրիգորյան
Մեդիան «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի արդյունավետ իրականացման պայման

Սրբուհի Աղաբաբյան
Երգով օտար լեզվի ուսուցում կրտսեր դպրոցում

Анна Мкртумян
Как я прохожу тему “Времена года” в начальной школе

Արևիկ Բաբայան
Համացանցն ու ֆիլմերը մեր օգնականն են

Հայարփի Տոնոյան
1-ին դասարանցու ուսումնական թղթապանակ

Շահանե Նիկոլայան
Օտար լեզվի տառերի ուսուցման մասին

Լուսինե Բարսեղյան
Մեդիակրթություն բոլորի համար՝ ներառյալ հատուկ կարիք ունեցող երեխաները

Աշոտ Բլեյան
Մեդիան` անընդհատ աշխատանքի հնարավորություն

Нонна Григорян
Информационная культура учащихся и роль библиотеки

Ուսումնական նյութեր

Պաուլո Կոելիո
Լույսի զինվորի գիրքը

Mane Gevorgyan
The open door


Հնդկական զրույցներ

Ծիսական տոնացույց

Նունե Մովսիսյան
Տեառնընդառաջի ծեսը Հայաստանում

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Թամազյան Մարգարիտ
Նախակրթարանային մոդել-խմբասենյակ. ամենակրտսերների մուտքը մեդիա

Տաթև Բլեյան
Ամենօրյա համոզում, որ դու կարող ես…

Լուսինե Ալեքսանյան
Սոցիոլոգի ծառայությունը կրթահամալիրիում

Անուշ Ասատրյան
Մեր բուսաբանական լաբորատորիան՝ մեզ ուսուցիչ

Շամիրամ Պողոսյան
Մեդիակրթություն ծնողների համար

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Վահրամ Թոքմաջան
Գիտակների ակումբ

Աննա Հայրոյան
Ամեն ինչ սկսվում է նախակրթարանից

ԱՐՁԱԳԱՆՔ

Նարինե Պետրոսյան
Մարդու իրավունքներ և քաղաքացիական կրթություն

Տաթև Թամազյան
Հաջորդ տարի` նաև «Լավագույն լուսանկարչական շարք»
Մարդու իրավունքներ և քաղաքացիական կրթություն

Ցանկացած գիտելիք, միայն գիտելիք լինելուց բացի, նպատակ ունի մարդուն կրթելու որպես անհատ, խելացի և պատասխանատու քաղաքացի:

Անհատի ձևավորման մեջ առաջնորդող սկզբունք պետք է լինի մարդու իրավունքը: Եթե մարդ ապրում էմի երկրում, որտեղ հարգվում են մարդու իրավունքները, բնականաբար նա պատասխանատու է  իր պարտականությունների համար: Ահա թե ինչու այդքան կարևոր են մարդու իրավունքներ իմանալը և հարգելը:

Ինդիանայի համալսարանի քաղաքացիական կրթության կենտրոնի կազմակերպած                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      դասընթաց–վերապատրաստումը,  որին ես մասնակցեցի, ուղղված էր հենց այդ նպատակին: Հիմա ես փորձում եմ վերապատրաստմանը ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել ավագ դպրոցի քաղաքագետ–իրավագետների խորացված ուսուցման խմբերում` անգլերեն լեզվի ուսուցման մեջ գործածելով   մարդու իրավունքներին վերաբերող ուսումնական նյութեր:

Քաղաքացիական կրթությունը սովորողի մոտ զարգացնում է քննարկումներ վարելու, իր կարծիքը հիմնավորված ձևով արտահայտելու, խոսելու, հետազոտելու հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև քննադատական մտածողություն: Մարդու իրավունքների դասավանդումը դպրոցում կարևոր և անհրաժեշտ է ավելի ակտիվ, պատասխանատու և հոգատար երիտասարդոթյուն դաստիարակելու համար:

 

 

Any knowledge besides being bare knowledge aims to make a man individual, then a reasonable and responsible citizen and at last a good specialist. The base of the community is the citizen and the common will.

Talking about individuals or governments the principle that must guide us is that of Human Rights. If we live in a country where human rights exist and are respected, we are naturally responsiblefor ourduties and responsibilities. That is why a common understanding and respect of these rights and freedoms is of the greatest importance.

Participating in the Civic Education Program “We people “and “Project Citizen” organized by the Centre for Civic Education of Indiana University I gained good knowledge and I think my knowledge will be a good contribution at implementing more innovations and going global in teaching Civic Education. I teach in the 10-th grade with specialized education of lawyer, politician and social studies and I have already started teaching them the principles of human rights. Civic education develops in students such skills like public speaking, debate, deliberation (meaningful discussion), research, respect for law and critical thinking. I think critical thinking is the skill which we teachers should teach our students as they will urgently need it to deal with modern world.

Studying Human Right s and the program” Project Citizen” students will identify public policy problems in their communities, find solutions using human rights and develop action plans. Human Rights education in school systems is essential to prepare youth to be active, responsible and caring participants in their communities as well as in national and global levels.

Բացվել է 255 անգամ
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ