ՍԿԻԶԲ ԱՐԽԻՎ ԽՈՐԱԳԻՐ
 
ԴՊԻՐ 62
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Յուրա Գանջալյան
Անգլերենի ուսուցումը միջին դպրոցում

Жанна Акопян
Социальные сети и блоги как инструмент изучения русского языка.

Մեթոդական մշակումներ

Արմինե Մնացականյան
«Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ

Արմինե Ղազարյան
Աստղացուցարան-ուսումնական կաբինետ

Լուսինե Բուշ
Կրթահամալիրի տոնացույցով որոշված միջոցառումներին օտար լեզվի ընտրությամբ խմբի մասնագիտական մասնակցությունը

Շուշան Ազատյան
Անգլիախոսների ակումբ

Ուսումնական նյութեր

Խորխե Բուկայ
Ուզում եմ ձեզ պատմել...

Հասմիկ Նալբանդյան
Շարք «Ֆիզիկոս-աստղագետ» ակումբի համար

Պաուլո Կոելիո
Մակտուբ

Ծիսական տոնացույց

Նաիրա Դալուզյան
Թումանյանական օրեր. «Իմացումի հրճվանք»

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Աշոտ Բլեյան
Շնորհավորում եմ. կրթահամալիրը ներկայացնում եք «DigiTec Expo 2012»-ում

Մարիա Մոնտեսորի
Ինքնադաստիարակությունը և ինքնուսուցումը կրտսեր դպրոցում

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Նաիրա Նիկողոսյան
Մասնագիտական զարգացման մասին

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Մարի Գաբանյան
«Դասարան անիվների վրա»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ
Социальные сети и блоги как инструмент изучения русского языка.

Альтернативной формой обучения в нашем учебном комплексе  является широкое использование персональных блогов и социальных сетей, которые можно назвать  составными  электронного обучения,под которым понимается  приобретение и усвоение знаний с помощью информационно-образовательной медиасреды.

Главное назначение социальных сетей и блогов—взаимодействие, участие, создание содержания и общение. В области обучения они позволяют выполнить следующие действия:

  • использоватьопубликованную информацию;
  • размещать документы в сети Интернет;
  • участвовать в написаниитекстов;
  • разговаривать;

Большинство социальных сетей функционирует как личные миниблоги, где можно опубликовать любой комментарий, идею, мнение  и обсудить их с друзьями. Размещенный в блоге материал становится доступным для учеников как в школе, так и дома. Блогиявляются идеальным инструментом для обучения благодаря следующим характеристикам:

  • Ученики считают, что социальные сети носят больше развлекательный характер, чем обучающий. В этом случае они находятся вне урока, а учитель просто делится с ними информацией.
  • В социальной сети главное- общение, таким образом, иностранный язык становится уже средством связи, а не предметом изучения.
  • В социальной сети задание превращается в сотрудничество: ученики ищут ответы на поставленные вопросы, помогают друг другу, обучаются сами и обучают других.
  • Ученики находят информацию, делятся ею, и, если что-то заинтересует их, создают  собственные ресурсы по данной теме, а это уже является самообучением.
  • Ответы на вопросы поступают практически мгновенно, поэтому это очень удобная форма обучения.

Ученики могут задавать вопросы в комментарях, а учитель отвечать на них, и здесь речь идет о практическом применении социальных сетей в области двусторонней коммуникации.Оставляя комментарий к сообщению учителя, ученики становятся участниками настоящей учебной дисуссии. Для учителя важно иметь возможность размещать тексты, видео- и фотоматериалы, ссылки на другие Интернет-ресурсы с возможностью доступа к ним всех пользователей Интернет, ведь это его пространство.Мы, учителя, размещаем домашние задания, прямые ссылки на материалы, видеозаписи, новости, объявления на русском языке, соэдаем форумы для обсуждения тем уроков. Блог могут читать не только ученики и коллеги, но и родители учеников. Поэтому мы говорим о блоге как средстве организации обратной связи. И здесь мы говорим о совместной деятельности, при этом ломается барьер пространства и времени. А еще нужно отметить удобство применения. Учитель планирует свой день, обдумывает, какой учебный материал ему необходим, отыскивает его в интрнете, поещает, а на уроке его уже не нужно искать- все необходимое для урока уже помещено в персональном блоге учителя. http://stellahakobyan.wordpress.com/.

Конечно, нужно отметить, что учитель должен уметь подобрать интересную информациюдля помещения в блоге, оформить ее красочно и понятно, скомпоновать урок и подать  материал так, чтобы ученик справился с заданием.

Социальные сети дают большую свободу и ученикам, и учителям, позволяя первым значительно расширить возможности самостоятельных занятий, а вторым — применять более творческие подходы к обучению. Встроенные в блог видеоматериалы и другие средства мультимедиа пополняют копилку технических средств. Новая образовательная  медиасреда нашего учебного комплекса позволяет формировать знания совместно, в процессе самостоятельного создания и обсуждения учебного содержания  и общения по определенным тематикам.Научить школьников превращать информацию в знания – это наиболее сложная и первостепенная сегодня задача школы, и над этим мы сегодня работаем.

Բացվել է 255 անգամ
???????@Mail.ru ՍԿԻԶԲ | ԱՐԽԻՎ | ԽՈՐԱԳԻՐ | ԿԱՊ

© 2007-2010 «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ