«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 5

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ
Գրիգոր Խաչատրյան
«Մարդիկ, միջավայր, ուսուցում»

Յուրա Գանջալյան
«Խմբային ուսումնական գործունեության տեսակները»
Նարինե Խաչատրյան
«Անգլերենի համագործակցային ուսուցում»
Մայիս Նիկողոսյան, Հասմիկ Ղազարյան
«Հայոց լեզվի և գրականության հարցարան»
Մարիամ Շոլինյան
«Գրիգոր Նարեկացի» այլընտրանքային ուսումնական ձեռնարկ»
Աիդա Պետրոսյան
«Ամենակարևորը ազատությունն է»

Անահիտ Ավագյան
«Բնագիտական փորձերի ժողովածու 1-2-րդ դասարանցիների համար»
Աշխեն Թադևոսյան
«Ազգերի դերը քաղաքակրթության զարգացման գործում»

Հայկազ Մարգարյան «Դրամագիտությունը՝ որպես պատմության օժանդակ առարկա»
Նաիրա Դալուզյան
«Էլեկտրոնային խաղերը կրտսեր առաջին դասարանում»

Անահիտ Պողոսյան «Ուսումնական ծրագիր «Մտահորիզոն»»

ՏՀՏ-ՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԴԱՍԱԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Աշոտ Բլեյան
«ՏՀՏ-ն ուսուցման միջոց»
Հակոբ Հակոբյան
«Համակարգչի  կիրառումը  ֆիզիկայի   դասապրոցեսում»
Մարիամ Սիմոնյան
«Անգլերենի ուսուցումը մեդիա կենտրոնում»
Հերմինե Թադևոսյան
«ՏՀՏ-ների կիրառումը դասագործընթացում»

Աիդա Լոգյան
«ՏՀՏ-ների կիրառումը դասագործընթացում»
Նարինե Խաչատրյան
«Անգլերենը ինտերակտիվ միջավայրում»

Սոնա Խաչատրյան
«ՏՀՏ
կիրառումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Նաիրա Նիկողոսյան
«Սովորողի ուսումնական աշխատանքի որակի գնահատում և  գործիքներ»

Գոհար Բադալյան
«3-5 տարեկան երեխաների աճի բնութագիր-սանդղակ»

Սոնա Բալայան
«9-10 տարեկանների բնական զարգացման բնութագիր»

Լուսինե Ալեքսանյան
«ՏՀՏ-ի միջոցով կազմակերպված սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունը՝ որպես դասագործընթացը վերահսկող և գնահատող գործիք»

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՈՒ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ
Գևորգ Հակոբյան

«Սովորողների և դասավանդողների ուսումնա-հետազոտական ու ստեղծագործական գործունեության կազմակերպումը և արդյունքների օգտագործման ու հրապարակման ձևերը»

Ժաննա Թովմասյան
«Ինտեգրված ուսուցում և նախագծի մեթոդ»

Մարգարիտ Սարգսյան «Լրագրություն դասընթացը կրտսեր դպրոցում»
Հասմիկ Նալբանդյան
«Բնագետիկ» մանկական էլեկտրոնային պարբերականի ստեղծում»

Վեներա Խառատյան «Հետաքրքրաշարժ քիմիա»
Հայարփի Տոնոյան
«Շրջակա միջավայրի բարելավումը`սովորողի հետազոտական աշխատանքի արդյունք»

Արսեն Գալստյան
«Պատանի միջազգայնագետ»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ
Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն

Անահիտ Պողոսյան

Ուսումնական ծրագիր «Մտահորիզոն»

Իրավիճակի նկարագրություն

1. «Մայքլ Գանյան» դպրոցում, դպրոցի դասավանդողներից և սովորողներից, հարակից տարածքների (Թաիրով,Արգավանդ) սովորողներով համալրելով, կազմավորել աշխատանքային  6-9,10-12, 13-16 տարիքային խմբեր
2.      Շաբաթական երկու անգամ  կազմակերպել երկժամյա համագործակցային աշխատանք
3.      Յուրաքանչյուր ամսվա վերջում կազմակերպել ստուգատես

 Ծրագրի նպատակը և խնդիրները

1.      Ընդլայնել երեխաների մտահորիզոնը, հարստացնել գիտելիքները, ներգրավելով   ըստ ընտրված թեմայի, գաղափարի ծավալված հետզոտական և  ստեղծագործական աշխատանքում
2.      Զարգացնել սովորողի աշխատելու կարողությունը, կատարած աշխատանքը ներկայացնելու հմտությունը:
3.      Շփումների միջոցով վեր հանել երեխաների հետաքրքրությունները, հույզերը, զգացմունքները և հետագա  գործընթացը կազմակերպել ի նպաստ երեխայի անկաշկանդ գործունեության
4.      Ճշտել  նախընտրած գործնեության ոլորտը
 
Ծրագրի շահառուները

1.      Խմբերում ընդգրկված սովորողները  (ներգրավվել խմբային աշխատանքի և համագործակցային ուսումնական ծրագրում)
2.      Ծնողները (երեխայի առօրյան դարձնել հետաքրքիր և արդյունավետ)                              
3.      Հանրապետական հեռակա դպրոցը, հետազոտական ծրագրերի կենտրոնը
4.      «Մայքլ Գանյան» դպրոցը և աշխատանքային խմբում ընդգրկված դասավանդողները (ինտերակտիվ մեթոդներով կյանքի կոչել  ծրագիրը)

 Ծրագրի  արդյունքների չափումը

1.      Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրն անցկացնել ստւգատեսի ձևով: Ենթախմբերը իրենց ընտրած եղանակով ներկայացնեն կատարած աշխատանքները
2.      Ստուգատեսից հետո կատարված աշխատանքի վերաբերյալ տալ ամսական հաշվետվություն

Աշխատանքի  գործընթացի նկարագրություն

1.      Կազմավորել համապատասխան տարիքային խմբեր
2.      Յուրաքանչյուր ամսվա առաջին հավաքին ներկայացնել թեմաների ցանկը
- Մեծամասնության ցանկությամբ  ընտրել ընթացիկ ամսվա  աշխատանքային թեման
 - Նախապատրաստել ընտրված թեմային համապատասխան գրականությունը, նյութերը, պիտույքները, տեխնիկական միջոցները
- Կազմել հաջորդ պարապմունքի աշխատանքային ծրագիր
- Ամփոփել ընթացիկ օրվա  աշխատանքները
- Հանձնարարել տնային աշխատանք
3.      Յուրաքանչյուր հաջորդ պարապմունքի  օրը անդրադարձ կատարել նախորդ անգամվա կատարածին
4.      Աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլում կատարել ծրագրի շտկում ըստ ընթացքի
5.      Աշխատանքի արդյունքում ստեղծված նյութերը հավաքել և  համակարգել
6.      Ամսվա վերջին հանդիպումը անցկացնել սուգատեսի ձևով 

Ընտրված թեմաների ցանկ

1.Բիզնեսը որպես.....
2.Աշխարհի յոթ հրշալիքները
3. Սպորտը որպես...
4.Տարերային աղետներ
5.Բարեգործություն
6.Ինֆորմացիա
7.Ֆիլմեր,լուսանկարներ
8.Երաժշտական գործիքներ
9.Փայտ
10.Քար
11.Տարերային աղետներ
12.Մեր բնաշխարհը
13.Ջրային ռեսուրսներ
14.Հերոսներ
15.Հոբբի
16.Մարդը բնության սովորող
17.Զինագործություն
18.Մեքենա
19.Ասեղնագործություն
20.Գորգագործություն
21.Բնապահպանություն
22.Արտակարգ իրավիճակներ
23.Պարարվեստ
24.Իմ իրավունքը
25.Իմ պարտավորությունը
26.Հեքիաթն առանց դրական հերոսի
27.Հեքիաթն առանց բացասական հերոսի
28.Հեքիաթն առանց գլխավոր հերոսի
29.Հոբբի
30.Ծեսեր
31.Զարդանախշ

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.