«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 5

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ
Գրիգոր Խաչատրյան
«Մարդիկ, միջավայր, ուսուցում»

Յուրա Գանջալյան
«Խմբային ուսումնական գործունեության տեսակները»
Նարինե Խաչատրյան
«Անգլերենի համագործակցային ուսուցում»
Մայիս Նիկողոսյան, Հասմիկ Ղազարյան
«Հայոց լեզվի և գրականության հարցարան»
Մարիամ Շոլինյան
«Գրիգոր Նարեկացի» այլընտրանքային ուսումնական ձեռնարկ»
Աիդա Պետրոսյան
«Ամենակարևորը ազատությունն է»

Անահիտ Ավագյան
«Բնագիտական փորձերի ժողովածու 1-2-րդ դասարանցիների համար»
Աշխեն Թադևոսյան
«Ազգերի դերը քաղաքակրթության զարգացման գործում»

Հայկազ Մարգարյան «Դրամագիտությունը՝ որպես պատմության օժանդակ առարկա»
Նաիրա Դալուզյան
«Էլեկտրոնային խաղերը կրտսեր առաջին դասարանում»

Անահիտ Պողոսյան «Ուսումնական ծրագիր «Մտահորիզոն»»

ՏՀՏ-ՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԴԱՍԱԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Աշոտ Բլեյան
«ՏՀՏ-ն ուսուցման միջոց»
Հակոբ Հակոբյան
«Համակարգչի  կիրառումը  ֆիզիկայի   դասապրոցեսում»
Մարիամ Սիմոնյան
«Անգլերենի ուսուցումը մեդիա կենտրոնում»
Հերմինե Թադևոսյան
«ՏՀՏ-ների կիրառումը դասագործընթացում»

Աիդա Լոգյան
«ՏՀՏ-ների կիրառումը դասագործընթացում»
Նարինե Խաչատրյան
«Անգլերենը ինտերակտիվ միջավայրում»

Սոնա Խաչատրյան
«ՏՀՏ
կիրառումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Նաիրա Նիկողոսյան
«Սովորողի ուսումնական աշխատանքի որակի գնահատում և  գործիքներ»

Գոհար Բադալյան
«3-5 տարեկան երեխաների աճի բնութագիր-սանդղակ»

Սոնա Բալայան
«9-10 տարեկանների բնական զարգացման բնութագիր»

Լուսինե Ալեքսանյան
«ՏՀՏ-ի միջոցով կազմակերպված սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունը՝ որպես դասագործընթացը վերահսկող և գնահատող գործիք»

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՈՒ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ
Գևորգ Հակոբյան

«Սովորողների և դասավանդողների ուսումնա-հետազոտական ու ստեղծագործական գործունեության կազմակերպումը և արդյունքների օգտագործման ու հրապարակման ձևերը»

Ժաննա Թովմասյան
«Ինտեգրված ուսուցում և նախագծի մեթոդ»

Մարգարիտ Սարգսյան «Լրագրություն դասընթացը կրտսեր դպրոցում»
Հասմիկ Նալբանդյան
«Բնագետիկ» մանկական էլեկտրոնային պարբերականի ստեղծում»

Վեներա Խառատյան «Հետաքրքրաշարժ քիմիա»
Հայարփի Տոնոյան
«Շրջակա միջավայրի բարելավումը`սովորողի հետազոտական աշխատանքի արդյունք»

Արսեն Գալստյան
«Պատանի միջազգայնագետ»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ
Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն

ՀՀ ԿԳՆ Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Հեղինակային մանկավարժության ծրագրերի
հեղինակների 2- րդ հանրապետական հավաք

Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն

2007 թվականի մայիսի 18- ից 20- ը «Մխիթար Սեբաստասի» կրթահամալիրում տեղի է ունեցել Հեղինակային մանկավարժության ծրագրերի հեղինակների 2- րդ հանրապետական հավաքը, որին մասնակցել են կրթահամալիրի դասավանդողները և հանրապետության տարբեր մարզերից և Արցախից թվով 15 դասավանդողներ` զեկուցումներով և առանց զեկուցման:
Հավաքի փակման ժամանակ անց է կացվել  սոցիոլոգիական հարցում: Նպատակն էր պարզել, թե մասնակիցները որքանով են կարևորում այսպիսի հավաքները: Հարցաշարի օգնությամբ փորձել ենք պարզել հավաքի ուժեղ և թույլ կողմերը, հաջորդ հավաքի հետ կապված՝ մասնակիցների  ակնկալիքներն ու առաջարկները:
Ուսումնասիրությունը եղել է նպատակային. հաջորդ հավաքների կազմակերպման ժամանակ օգտագործվելու են ստացված արդյունքները, առաջարկները:
Հարցումն անց է կացվել ստանդարտ հարցաթերթիկի միջոցով, խմբային հարցման մեթոդով, որին մասնակցել է  մասնակիցներից 70 հոգի:
Հարցաշարն ընդգրկել է.

 • Անձնագրային հարցեր.

  սեռ
  տարիք          
  աշխատանքային (մանկավարժական) ստաժ:
 • Մասնակցի վերաբերմունքը պարզող  հարցեր.

  հավաքի արժևորումը մասնակցի կողմից
  հավաքի ուժեղ և թույլ կողմերը:
 • Ակնկալիքների, առաջարկների շարք.

  հաջորդ հավաքից ակնկալիքները 
  այլ առաջարկություններ:

  այլ առաջարկություններ:

Այն հարցին, թե որքանով են կարևորում այսպիսի հավաքները, և ինչ տվեց վերջին հավաքը, մասնակիցները պատասխանում են.

 • շատ եմ կարևորում այսպիսի հավաքները   - 17,1%
 • կարևորում եմ այսպիսի հավաքները       - 27,1%
 • լավ եմ վերաբերվում նման հավաքներին           - 2,8%
 • այսպիսի հավաքները շատ անհրաժեշտ են       - 7,1%
 • կարծում եմ, որ տարին մեկ անգամ անհրաժեշտ է այսպիսի հավաքների կազմակերպումը                                           - 1,4%
 • այս հավաքը ինձ ոչինչ էլ չտվեց               - 1,4%
 • դժվարանում եմ պատասխանել              - 1,4%
 • պատասխան չկա                                       - 1,4%
Հարցման արդյունքներից պարզ է դառնում, որ մասնակիցները դրական արձագանք են տվել նման հավաքներին և կարևորում են նրանով, որ այն՝
 • փորձի փոխանակման                                           - 14,2%
 • նոր մտահղացումներ, հետաքրքիր աշխատանքներ տեսնելու           - 10%
 • նոր, հետաքրքիր գաղափարների ի հայտ գալու                                    - 8,5%
 • արված աշխատանքն արժևորելու, գնահատելու                      - 5,7%
 • տեղեկատվություն ստանալու                  - 11,4%          
 • շփման                                                                      - 5,7%
 • նոր ծանոթությունների - 4,2%
  հնարավորություն է ընձեռում։
Որպես հավաքի ուժեղ կողմեր՝ մասնակիցներն առանձնացնում են.
 • արված աշխատանքին հետադարձ հայացքով նայելու, վերլուծելու հնարավորությունը                                                                                                 - 5,7%
 • հավաքի բովանդակային հագեցվածությունը     - 7,1%
 • սովորողների ակտիվ մասնակցությունը հավաքին - 1,4%
 • զեկուցողների պատրաստվածությունը               - 2,8%
 • ՏՀՏ- ների լայն կիրառումը                                     - 1,4%
 • արդյունավերությունը                                                        - 2,8%
 • կազմակերպվածությունը                                      - 4,2%
 • անկաշկանդ մթնոլորտը                                        - 5,7%

Որպես հավաքի թույլ կողմեր՝ առանձնացնում են.

 • այլ դպրոցների ներգրավվածության ցածր աստիճանը -  8,5%
 • այլ դպրոցներից զեկուցումներ չլինելը                - 4,2%
 • փորձի միակողմանի ներկայացումը                                - 5,7%
 • հավաքի ընթացքում գործնական դասերր չկազմակերպելը    - 5,7%
 • տարբեր թեմատիկ խմբերին մասնակցելու հնարավորություն չունենալը    - 4,2%
 • ներկայացված որոշ նյութերի մակերեսայնությունը - 1,4%
 • սննդի ծառայությունը                                 - 2,8%
 • աղմուկը                                                       - 2,8%
Որպես հաջորդ հավաքից  ակնկալիքներ՝ մասնակիցները նշում են.
 • հանրապետության տարբեր դպրոցների ներգրավվածության մեծացումը -            31,4%
 • փորձի լիարժեք փոխանակումը    - 11,48%
 • այլ դպրոցների դասավանդողների ավելի ակտիվ մասնակցությունը (զեկուցումների նեկայացման մեծացումը)              - 5,7%
 • այլընտրանքային մանկավարժություն իրականացնող դպրոցների մասնակցությունը հավաքին                                                                                                           - 1,4%
 • աշխատանքների ներկայացումը գործնական դասերի միջոցով         - 12,8%
 • ներկայացվող նյութերի նկատմանբ չափանիշների խստցումը                       - 2,8%
 • թեմատիկ խմբերի ավելացումը                                                               - 4,2%
 • թեմաների շուրջ բանավեճելու հնարավորությունը                              - 1,4%
 • նոր գիտելիքներ, ինֆորմացիա ստանալու հնարավորությունը                      - 5,7%
 • համագործակցության շրջանակի մեծացումը                                       - 5,7%
 • ՀՀ ԿԳՆ- ի և այլ պետական կրթական կառույցների մասնակցությունը        - 2,8%
 • որ հաջորդ հավաքը անցկացվի բնության գրկում                                              - 2,8%
 • որ մասնակիցները նախապես ունենան զեկուցումները                                  - 1,4%                    
Որպես  առաջարկություններ՝ մասնակիցները նշում են, որ՝     
 • զեկուցումներից բացի լինեն խմբային քննարկման թեմաներ             - 4,2%
 • ԶԼՄ- ները լուսաբանեն հավաքի աշխատանքները                              - 2,8%
 • ներկայացված  որոշ նյութերից պատրաստվեն ֆիլմեր և դպրոցներում կիրառվեն որպես ուսումնական նյութեր                                                                               - 1,4%
 • կազմակերպվի սովորողների բաց հանրապետական հավաք             - 1,4%
 • հավաքին մասնակցեն նաև սովորողների ծնողները                             - 1,4%
 • հավաքները կազմակերպվեն  աշխատանքային օրերին                      - 2,8%
 • հավաքի մասին շուտ տեղեկցվեն                                                            - 1,4%

Կան նաև այսպիսի առաջարկներ. այլ դպրոցների ներգրավվածության մեծացում, ակտիվ մասնակցություն  և այլն, որը արդեն ակնկալիքների մեջ հնչեցվել են:

 

Կրթահամալիրի սոցիոլոգ Լուսինե Ալեքսանյան

 

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.