«Դ Պ Ի Ր» ամսագիր "Mkhitar Sebastatsi" Educational Complex
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր "D P I R" Magazine
 

ԴՊԻՐ 6

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ուսումնական բնագավառներ

Նիկիտա Պողոսյան «Հեռավորություն տարածության մեջ»
Աշոտ Տիգրանյան
«Հայոց պատմություն համաշխարհային պատմության համատեքստում»

Մեթոդական մշակումներ

Մարիամ Սիմոնյան
«Կարաոկեն ուսումնական գործունեություն»
Աշոտ Տիգրանյան
«Գնահատման գործակցային-չափանիշային համակարգ»

Ուսումնական նյութեր
Ռադյարդ Կիպլինգ
«Եթե»


ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ

Սեմյոն Սոլովեյչիկ
«Սովորում եմ չեխական դպրոցում»
Ալեքսանդր Սավենկով
«Մանկական հետազոտությունները տնային ուսուցման պայմաններում
»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Սովորողների հունիսյան ուսումնահետազոտական ճամբար 2007թ.

«Նոր դպրոցի» ամառային ուսումնահետազոտական ճամբարի
գործունեության հաշվետվություն

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Ջոն Դյուի
«Դպրոցը և հասարակությունը» (հինգերորդ գլուխ)

ՓՈՔՐԵՐՆ ՈՒ ՄԵԾԵՐԸ (մանկավարժական ակումբ)

Դ. Լիխաչյով
«Նամակներ երիտասարդ ընթերցողներին»
Սեմյոն Սոլովեյչիկ
«Նվեր մտքեր»

ԱՐՁԱԳԱՆՔ
«Ա. Տիգրանյանի գնահատման գործակցային համակարգի մասին»


Գնահատման գործակցային-չափանիշային համակարգ

1. Դասարան – 7-րդ

2.
Դասընթացը - «Անցյալի ուսումնասիրություն ՏՀՏ–ների կիրառմամբ»

3.
Սովորողների ուսումնական գործունեության արդյունքների գնահատման միավորային համակարգ

ա) նախաձեռնություն – 16 միավոր
բ) ինքնատիպ պատասխան կամ հարց (գործունեություն) – 10 միավոր
գ) նաև արտադասագրքային աղբյուրների օգնությամբ տրված պատասխան կամ հարց (գործունեություն նաև ինքնուրույն ձեռք բերված միջոցներով) – 8 միավոր
դ) միայն դասագրքի տեղեկատվությամբ տրված պատասխան  կամ հարց (գործունեության մեխանիկական իրականացում) – 6 միավոր
ե) բ կետը մասնակի թերություններով – 5 միավոր
զ) գ կետը մասնակի թերություններով – 4 միավոր
է)  դ կետը մասնակի թերություններով – 3 միավոր
ը) սխալ պատասխան կամ հարց  (անարդյունավետ գործունեություն) – 1 միավոր
թ) պատասխանի (գործունեության) բացակայություն – 0 միավոր

4.
Սովորողների ուսումնական գործունեության գնահատման գործակցային համակարգ                    

ա)
տնային առաջադրանքների կատարում – 2 գործակից
բ) կարճ ժամանակ պահանջող գրավոր աշխատանք – 5 գործակից
գ) բանավոր պատասխան – 5 գործակից
դ) ծավալուն գրավոր աշխատանք – 4 գործակից
ե) ամփոփիչ թեստ – 8 գործակից
զ) հետազոտական աշխատանք – 15 գործակից
է) խմբային աշխատանք – 10 գործակից
ը) հանրօգուտ աշխատանք – 9 գործակից
թ) ուսումնական ճամփորդություն – 12 գործակից
ժ) հարցեր ուսուցչին – 6 գործակից

5.
Պարբերաբար ինքնակրթությամբ զբաղվող սովորողը, որն իր աշխատանքի արդյունքում ստեղծված նյութերը կներկայացնի էլեկտրոնային կամ բանավոր տարբերակով, կստանա  ամսական 100 միավոր (ներկայացվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրը, մինչև ժամը 19.00):

6.
Սովորողների կիսամյակային գնահատականի դուրս բերման բանաձև. 10(aA+aB+…aH+bA+…jH):
Փոքրատառերով նշված են գործակիցները, մեծատառերով`միավորները, իսկ 10-ը` սովորողի դասերին մասնակցության միավորն է 100%-անոց մասնակցության դեպքում, որը նվազում է համամասնական կարգով (0,1-ով հարգելի, 0,3-ով անհարգելի բացակայության դեպքում):

Աշոտ Տիգրանյան

???????@Mail.ru © «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ, 2007թ.